Ochutnávka zvuku v Milánu

Představte si, že jste šéfkuchařem v jídelně. Uděláte pravděpodobně vše pro to, aby bylo jídlo chutné. Dobré jídlo a suroviny, bylinky a koření a spousta lásky v kuchyni.

Ale co když si hosté přesto myslí, že vaše jídlo nestojí za nic? Zkuste akustické panely. Jídelna areálu Leonardo na univerzitě Politecnico di Milano je živým důkazem toho, že díky tomu jídlo chutná lépe.

„Ochutnávka zvuku“ je projekt na vysoké škole Politecnico di Milano který byl vyvinut v rámci výzkumné linie „moderní akustická ekologie“. Myšlenka vychází z výzkumu prostor určených pro potraviny. Díky němu se prokázalo, že špatné zvukové podmínky mohou ovlivnit nejen psychologické a fyziologické aspekty hostů, ale také chuťové vnímání jídla.

“Existují dva hlavní přístupy k řešení tohoto problému. Za prvé je to tradiční přístup. Ten bere v potaz pouze objektivní akustické parametry, jako je doba dozvuku.

Pak je zde přístup holistický. Zde se zohledňuje i subjektivní vnímání uživatelů,“ vysvětluje Andrea Giglio. Andrea je koordinátorem projektu „Ochutnávka zvuku“, ale také architektem a doktorandem na vysoké škole Politecnico di Milano.

Nejdříve se jednalo o rekonstrukci akustického prostředí v jídelně kampusu Leonardo s využitím holistického přístupu. Tento postup má však jeden háček: Je časově příliš náročný.

„Dostali jsme nápad ušetřit čas a vyvinout kvalitní digitální pracovní postup mezi výkonem a geometrií,“ vysvětluje Andrea Giglio.

Digitalizace prostoru

První fází projektu byla digitalizace prostoru pomocí vlastního algoritmu. Algoritmus pomohl vytvořit příčinu a důsledek propojením geometrických vlastností, akustického výkonu a vnímání zvuku, to vše ve stejném digitálním modelu.

„Umožnilo nám to definovat katalog možných řešení z hlediska akustických požadavků, lidského vnímání a estetických a montážních aspektů. Z více než 20 řešení jsme díky algoritmu mohli vybrat jedno.“

Dotazník týkající se subjektivních parametrů

Pro získání subjektivního vnímání provedl Andrea s výzkumným týmem dotazníkové šetření obsahující 30 otázek. Použitými parametry byla míra spokojenosti s několika faktory, jako jsou:

 • zvukové prostředí
 • dostupnost míst k sezení
 • kvalita osvětlení
 • umístění jídelny
 • možnost soukromé konverzace
 • nábytek
 • čistota
 • možnost regulace teploty
 • cirkulace vzduchu v jídelně.

„Byli jsme schopni vytvořit různé profily v rámci uživatelů na základě citlivosti vnímání zvuku, od nízké po vysokou. Umožnilo nám to lokalizovat, kde v jídelně je vjem uspokojivý, a identifikovat hlavní zdroje nepříjemného zvuku,“ říká Andrea.

Regulace pomocí samostatných akustických panelů

Rekonstrukce akustického prostředí spočívala nejen ve výměně akustických panelů podhledu v konvenčním rastrovém provedení. Tým také porovnal několik samostatných panelů namontovaných na stropě ve čtyřech různých vzdálenostech. To vytvořilo nejen dynamickou estetiku prostoru, ale umožnilo také různými způsoby regulovat akustiku. Tímto způsobem lze zvýšit počet panelů v blízkosti hlavních zdrojů nepříjemného zvuku, například v kuchyni.

„Tímto zásahem se nám podařilo snížit dobu dozvuku až o 50 % při frekvenci 500 Hz,“ uvádí Andrea.

format_quote

Ukázalo se, že před zásahem byly nejhorším faktorem zvukové podmínky a druhým nejhorším kvalita jídla. Poté se díky těmto dvěma parametrům jejich pozice výrazně zvýšila.

 

Více uspokojivých údajů u všech parametrů

Průzkum byl proveden před rekonstrukcí i po ní. Výsledek mluví sám za sebe. Míra spokojenosti se zvýšila ve všech parametrech.

 • 70 % uživatelů uvedlo, že nové prostředí má velmi vysokou kvalitu, a to i z hlediska srozumitelnosti řeči.
 • Úroveň spokojenosti se zvukem se zvýšila až o 50 %.
 • Lidé sedící u jednoho stolu si lépe rozuměli. Před rekonstrukcí hosté raději seděli daleko od kuchyňského koutu. Poté byla tato oblast stejně oblíbená jako všechny ostatní části jídelny.

„Ukázalo se, že před zásahem byly nejhorším faktorem zvukové podmínky a druhým nejhorším kvalita jídla. Poté se díky těmto dvěma parametrům jejich pozice výrazně zvýšila,“ zdůrazňuje Andrea Giglio.

Je zřejmé, že díky kvalitním akustickým panelům jídlo chutnalo výborně. Pokud tedy někdy budete jíst v jídelně vysokoškolského areálu Leonardo v Miláně a po jídle pracovníky kuchyně pochválíte, nedivte se, že vám šéfkuchař odpoví: „Ale, to je jen chuť zvuku!“

 

Text: Lars Wirtén

 


Poznámka: Strop v jídelně kampusu Leonardo byl rekonstruován pomocí panelů Ecophon Solo a Hygiene panels.