Hlasové problémy ohrožují zdraví učitelů

Bohužel, jak bylo shodně prokázáno, učitelé mají více hlasových problémů než ostatní povolání.
Education Research

Víme, že dobrá výuka má nejsilnější vliv na zlepšování toho, co se studenti naučí. Všichni chceme pomoci talentovaným učitelům, aby vyučovali ještě lépe tím, že jim poskytneme důkazy, které řadí dobrou akustiku mezi součásti zdravého interiéru a mezi klíčové prvky v celkovém pedagogickém repertoáru.

Threats to teacher vocal health:

  • Více než 65 % dotázaných učitelů se během své kariéry potýkalo s problémys hlasem.2
  • Učitelé představují 16,4 % pacientů s poruchami hlasu, přičemž zastupují pouze 2 % z celkového počtu pracujících.3
  • 15 % učitelů zmiňovalo hlasové problémy ve srovnání s 6 % ostatních (nepedagogických) skupin.3
  • 32 % učitelů uvedlo, že měli problémy s hlasem, ve srovnání s 1 % nepedagogů.4

Na základě četných studií o hlasovém zdraví učitelů je u této profese nejméně dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít problémy s hlasem oproti jiným povoláním.5

Zaujala vás tato problematika? Poslechnětě si rozhovor (v Aj) s profesorkou Vivekou Åhlander z Lundské Univerzity s hostem z Åbo Akademi tady.

Výše zmíněné studie lze naleznout v souhrnu výzkumů, “Vliv hluku na vzdělávání”. Jedná se o studii vycházející z mnohaletého zevrubného studia literatury profesorky Bridget Shieldové, bez jejíž práce by toto shrnutí nebylo možné. O jejím hodnocení výzkumu se můžete dozvědět více v závěru. 

 

__________________________________________________________________________________________

Zdroj:

1 W.Imms University of Melbourne 2019

2 How classroom acoustics affect the vocal load of teachers. Durup 2015

3 Frequency and effects of teachers’ voice problems. Smith et al 1997

4 Frequency of voice problems among teachers and other occupations. Smith et al. 1998.

5 Voice disorders in teachers and the general population: Effects on work performance, attendance, and future career choices. Roy 2004b.