Základní informace a předpoklady pro akustický kalkulátor Ecophon

Parametry jsou definovány normou ISO 3382, částí 1 a 2. Sabinův vzorec se používá pro výpočet doby dozvuku za předpokladu difúzního zvukového pole. Doba dozvuku vypočítaná podle Sabineho vzorce se používá k odhadu srozumitelnosti řeči a síly zvuku při difúzních podmínkách.

V místnostech, kde je hlavní tlumicí část umístěna na stropě, např. jako zavěšený strop absorbující zvuk, je předpoklad difúzního zvukového pole neplatný a nejsou splněny předpoklady pro použití Sabinova vzorce. Tento kalkulátor využívá právě pro tento typ místností model speciálně upravený.

Základní principy, ze kterých model vychází, jsou uvedeny v bodu [1]. U místností, kde je dominantním tlumicím prvkem strop, který absorbuje zvuk, nabízí nedifúzní model odhadované hodnoty veličin T20, C50 a G, které lépe odpovídají naměřeným hodnotám, než odhadované veličiny založené na Sabinově vzorci.

Obecně platí, že v místnostech s akustickou úpravou stropu udávají Sabinovy výpočty ve srovnání se skutečným měřením kratší dobu dozvuku.

Předpoklady pro výpočty 

Kdy použít nedifúzní výpočty a kdy Sabinovy výpočty?

Sabinovy i nedifúzní výpočty se provádějí ve všech případech se stropem plně tlumicím zvuk. Stropem plně tlumicím zvuk se rozumí rozsah pokrytí aspoň 85 % plochy podhledu. Podhled představuje plochu nad zavěšeným stropem.

Pokud je rozsah pokrytí stropu menší než 85 %, provádí se pouze Sabinův výpočet.

Výpočty s volně zavěšenými jednotkami nebo ozvučnicemi se provádí pouze podle Sabinova vzorce, protože pro tyto případy nelze nedifúzní model použít.

Výpočty zohledňují pouze celkovou plochu nástěnných tlumicích prvků přidaných do místnosti. Akustický efekt nábytku se kvantifikuje měřením ekvivalentní rozptylové tlumicí plochy Asc

Nábytek a stěnové absorbéry

Výpočty zohledňují pouze celkovou plochu nástěnných tlumicích prvků přidaných do místnosti. Akustický efekt nábytku se kvantifikuje měřením ekvivalentní rozptylové tlumicí plochy Asc

 

 

Co se počítá?

Doba dozvuku T20 (s), srozumitelnost řeči C50 (dB) a síla zvuku G (dB) se vypočítají pro difúzní i nedifúzní podmínky. Parametry jsou definovány normou ISO 3382, částí 1 a 2. Vypočítané hodnoty představují odhadované hodnoty měření při zprůměrování parametrů na podlahovou plochu.

Co stěnové absorbéry?

Pokud jde o stěnové absorbéry, výpočty zohledňují pouze celkovou plochu nástěnných tlumicích prvků přidaných do místnosti. Rozložení na různých stěnách se nezohledňuje.

Co zavěšený strop?

Předpokládá se, že zavěšený podhled je vždy rovnoběžný s podlahou. V případě šikmého podhledu se vypočítá průměrná montážní výška.

Co nábytek a vybavení interiéru?

Akustický efekt nábytku se kvantifikuje měřením ekvivalentní rozptylové tlumicí plochy Asc. Uvádí se hodnoty pro konfigurace nábytku odpovídající základnímu, běžnému a polstrovanému zařízení/nebo vybavení.

Co absorpce šumu na pozadí?

Evidujeme omezené možnosti stěn, stropu, podlahy, oken a dveří absorbovat šum na pozadí. Pokud jsou v místnosti instalovány akustické podhledy, stěnové absorbéry a nábytek, pak mluvíme o účinnější absorpci šumu. Vybrané materiály zohledňují typické příklady z praxe.

A co nízkofrekvenční absorpce?

Ecophon Extra Bass je produkt ze skelného vlákna zapouzdřen do speciální fólie. Vkládá se do stropní dutiny nad podhled. Pro dosažení uspokojivých výsledků doporučujeme pokrytí 50 % plochy. Při výpočtu lze počítat i se 100% pokrytím.

Význam vzduchu při absorpci?

Výkonový součinitel zeslabení ve vzduchu (m) stanovuje norma ČSN EN 12354-6:2003 při teplotě 20 °C a vlhkosti 50–70 %.

Frekvence (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

m (1/m)

0.0001

0.0003

0.0006

0.001

0.0017

0.0041

 

Erling Nilsson

O vývoji modelu?

Model vyvinul Erling Nilsson, PhD., odborník na akustiku ve společnosti Ecophon a mimořádný profesor na katedře technické akustiky na Lundské univerzitě.

Podrobnější informace o modelu naleznete níže v bodu [1].

Na vývoji jsme úzce spolupracovali s Technickou univerzitou v Dánsku (DTU) [2], [3].

 


1) Nilsson E. Input data for acoustical design calculations for ordinary public rooms, ICSV24, July 2017, London

2) G. Marbjerg, J. Brunskog, C.-H. Jeong, and E. Nilsson, Development and validation of a combined phased acoustical radiosity and image source model for predicting sound fields in rooms, J. Acoust. Soc. Am. 138, 1457–1468 (2015).

3) Bakoulas Konstantinos, Optimization of an energy-based room acoustics model that considers scattering and non-uniform absorption, Master thesis, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, July, 2017