Akustický kalkulátor Ecophon

{{err}}

{{ calculation.name }} {{ calculation.name }}
{{ calculation.applicationArea.header }}; {{ calculation.roomType.header }}
{{ calculation.date | date:'yyyy-MM-dd' }}

Srovnání výpočtů

Výpočet A , {{ comparison.a.name }}
{{ comparison.a.applicationArea.header }}, {{ comparison.a.roomType.header }}
Výpočet B , {{ comparison.b.name }}
{{ comparison.b.applicationArea.header }}, {{ comparison.b.roomType.header }}
Doba dozvuku T20 (s) = Srozumitelnost řeči C50 (dB) Hlučnost G (dB)
A B A B A B
Ideální rozptyl (Sabine) {{ comparison.result.a.T20.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.T20.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.a.C50.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.C50.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.a.G.diffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.G.diffuseCalculation | toFixed:2 }}
Bez rozptylu {{ comparison.result.a.T20.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.T20.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.a.C50.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.C50.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.a.G.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }} {{ comparison.result.b.G.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }}
Ecophon doporučení ≤ {{ comparison.result.a.T20.recommendedValue | toFixed:2 }} ≤ {{ comparison.result.b.T20.recommendedValue | toFixed:2 }} ≥ {{ comparison.result.a.C50.recommendedValue | toFixed:2 }} ≥ {{ comparison.result.b.C50.recommendedValue | toFixed:2 }} ≤ {{ comparison.result.a.G.recommendedValue | toFixed:2 }} ≤ {{ comparison.result.b.G.recommendedValue | toFixed:2 }}

Doba dozvuku T20 (s)

Výpočet A , {{ comparison.a.name }}
{{ comparison.a.applicationArea.header }}, {{ comparison.a.roomType.header }}
Ideální rozptyl (Sabine)
Bez rozptylu
Výpočet B , {{ comparison.b.name }}
{{ comparison.b.applicationArea.header }}, {{ comparison.b.roomType.header }}
Ideální rozptyl (Sabine)
Bez rozptylu

Srozumitelnost C50 (dB)

Výpočet A , {{ comparison.a.name }}
{{ comparison.a.applicationArea.header }}, {{ comparison.a.roomType.header }}
Ideální rozptyl (Sabine)
Bez rozptylu
Výpočet B , {{ comparison.b.name }}
{{ comparison.b.applicationArea.header }}, {{ comparison.b.roomType.header }}
Ideální rozptyl (Sabine)
Bez rozptylu

Hlučnost G (dB)

Výpočet A , {{ comparison.a.name }}
{{ comparison.a.applicationArea.header }}, {{ comparison.a.roomType.header }}
Ideální rozptyl (Sabine)
Bez rozptylu
Výpočet B , {{ comparison.b.name }}
{{ comparison.b.applicationArea.header }}, {{ comparison.b.roomType.header }}
Ideální rozptyl (Sabine)
Bez rozptylu

Vaše data

Místnost {{ comparison.inputDataTab.applicationArea.header }}; {{ comparison.inputDataTab.roomType.header }}
Nábytek Základní Běžný Polstrovaný kancelářský

Rozměry místnosti

Geometrie místnosti Obdélníkový Šikmý Nepravidelný
Délka {{ comparison.inputDataTab.dimensions.length | toFixed:2 }} m
Šířka {{ comparison.inputDataTab.dimensions.width | toFixed:2 }} m
Výška {{ calculation.dimensions.height | toFixed:2 }} m
Objem {{ comparison.inputDataTab.dimensions.volume | toFixed:2 }} m³
Celková plocha stěny {{ comparison.inputDataTab.dimensions.wallArea | toFixed:2 }} m²
Plocha podlahy {{ comparison.inputDataTab.dimensions.floorArea | toFixed:2 }} m²
Plocha stropu {{ comparison.inputDataTab.dimensions.ceilingArea | toFixed:2 }} m²
Výška po zavěšený podhled {{ comparison.inputDataTab.ceiling.distanceFromFloorToCeiling | toFixed:2 }} m

Zadaná absorpční data

Zavěšený : {{ comparison.inputDataTab.ceiling.product.header }} ({{ comparison.inputDataTab.ceiling.quantity }} jednotka ) ({{ comparison.inputDataTab.ceiling.quantity }} jednotky )


Stěna {{ wall.index + 1 }} ({{ wall.area | toFixed:2 }} m²)


Podhlaha : {{ comparison.inputDataTab.floor.surface.header }}

Strop : {{ comparison.inputDataTab.ceiling.surface.header }}

Akustický kalkulátor doporučuje následující akustické parametry místnosti: dobu dozvuku T20, srozumitelnost řeči C50 a sílu zvuku.

Výpočty probíhají za podmínek difúzního i nedifuzního zvukové pole. Výpočet doby dozvuku se provádí podle Sabinova vzorce, který bere na vědomí zvukové pole, jako výchozí jednotku pro výpočet. Výpočet Sabine se řídí postupem uvedeným v EN 12354-6.

Pokud je místnost opatřena akustickým podhledem, který zachytí většinu zvukových vln v místnosti, mluvíme o špatných difúzních podmínkách místnosti. V reálném prostředí se optimální difúzní pole vyskytuje zřídka. V kalkulaci se počítá s materiály, povrchy a vybavením, aby se získaný výpočet akustických parametrů T20, C50 a G, co nejvíce blížil realitě.

Doporučení od Ecophonu s příslušnými hodnotami parametrů jsou uvedena pro všechny typy místností a vycházejí z našich mnohaletých zkušeností.

Ujistěte se prosím, že rozumíte a souhlasíte s našimi podmínkami apravidly před použitím akustického kalkulátoru.

Rozměry místnosti

Zvolte tvar místnosti
Vyberte hodnotu

Rozměry místnosti (v metrech )

Rozměry místnosti (v metrech )

Rozměry místnosti (v metrech )

Přidat stěnu

Rozměry
Objem {{ calculation.dimensions.volume | toFixed:2 }} m³
Plocha stěny {{ calculation.dimensions.wallArea | toFixed:2 }} m²
Plocha stropu {{ calculation.dimensions.ceilingArea | toFixed:2 }} m²
Plocha podlahy {{ calculation.dimensions.floorArea | toFixed:2 }} m²

Povrch místnosti

Stěna {{ $index + 1 }} Změnit
Strop Změnit
Podhlaha Změnit

Stěna {{ calculation.editing.index + 1 }} {{ calculation.editing.area | toFixed:2 }} m²

Strop

Podhlaha

Pozor: Plocha dveří a oken je větší než plocha stěny.

Další stěna Výběr stropu

Přidat absorpci

1. Podhled

Přidat absorpci

2. Stěnové panely

Stěna {{ $index + 1 }} {{ wall.area | toFixed:2 }} m²

Nábytek

Vyberte hodnotu

Výpočet a Ecophon doporučení

Vaše kalkulace: {{ calculation.name }}

Doba dozvuku T20 (s)

Sabine výpočet

{{ calculation.recommendation.T20.diffuseCalculation | toFixed:2 }}

RAC výpočet

{{ calculation.recommendation.T20.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }}

Ecophon doporučení

≤ {{ calculation.recommendation.T20.recommendedValue }}

Srozumitelnost řeči C50 (dB)

Sabine výpočet

{{ calculation.recommendation.C50.diffuseCalculation | toFixed:2 }}

RAC výpočet

{{ calculation.recommendation.C50.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }}

Ecophon doporučení

≥ {{ calculation.recommendation.C50.recommendedValue }}

Hlučnost G (dB)

Sabine výpočet

{{ calculation.recommendation.G.diffuseCalculation | toFixed:2 }}

RAC výpočet

{{ calculation.recommendation.G.nonDiffuseCalculation | toFixed:2 }}

Ecophon doporučení

≤ {{ calculation.recommendation.G.recommendedValue }}

Poznámka: Průměrné hodnoty v oktávových pásmech od 125 do 4000Hz.

Ecophon recommendations are based on our experience up until today and might be subject to change in the future.

Room Acoustic Comfort (RAC) calculations for rooms with absorbing ceilings. This calculation will give a better correspondence to measurements than Sabine formula.

Umožnit zahrnout výpočty pro prázdnou místnost

NB. ‘Empty room’ is based on the same room properties and furnishing, but without any ceiling- or wall panel absorbers. The volume of the room is calculated to soffit.

Doba dozvuku T20 (s)

Sabine výpočet
RAC výpočet
Výpočet pro prázdnou místnost

Srozumitelnost C50 (dB)

Sabine výpočet
RAC výpočet
Výpočet pro prázdnou místnost

Hlučnost G (dB)

Sabine výpočet
RAC výpočet
Výpočet pro prázdnou místnost

Vaše data

Místnost {{ calculation.applicationArea.header }}; {{ calculation.roomType.header }}
Nábytek Základní Běžný Polstrovaný kancelářský

Rozměry místnosti

Geometrie místnosti Obdélníkový Šikmý Nepravidelný
Délka {{ calculation.dimensions.length | toFixed:2 }} m
Šířka {{ calculation.dimensions.width | toFixed:2 }} m
Výška {{ calculation.dimensions.height | toFixed:2 }} m
Objem {{ calculation.dimensions.volume | toFixed:2 }} m³
Celková plocha stěny {{ calculation.dimensions.wallArea | toFixed:2 }} m²
Plocha podlahy {{ calculation.dimensions.floorArea | toFixed:2 }} m²
Plocha stropu {{ calculation.dimensions.ceilingArea | toFixed:2 }} m²
Výška po zavěšený podhled {{ calculation.ceiling.distanceFromFloorToCeiling | toFixed:2 }} m

Zadaná absorpční data

Zavěšený : {{ calculation.ceiling.product.header }} ({{ calculation.ceiling.quantity }} jednotka ) ({{ calculation.ceiling.quantity }} jednotky )


Stěna {{ wall.index + 1 }} ({{ wall.area | toFixed:2 }} m²)


Podhlaha : {{ calculation.floor.surface.header }}

Strop : {{ calculation.ceiling.surface.header }}