Home / Inspirace / ZŠ Mikoláše Alše

ZŠ Mikoláše Alše

Výrobky:

Projekt: ZŠ Mikoláše Alše

Země/město:  Česká republika/ Praha

Instalace: B&V Gips EU s.r.o.

Plocha: 75 m²

Akustická úprava základní školy v Praze

V Ecophonu nám není lhostejné, kde děti tráví podstatnou část dne, a proto jsme ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy realizovali projekt, který měl vyhodnotit celkové prostředí z hlediska akustiky, osvětlení a ventilace v běžné třídě. Zájem o toto téma je obrovský a dokládá to mnoho mediálních výstupů.

Při první návštěvě učebny si nešlo nevšimnout použitých materiálů – stropy neměly žádnou akustickou úpravu, okna byla zastíněná žaluziemi, vybavení nábytkem bylo velmi střídmé, stěny byly omítnuté a zvukově odrazivé. V zadní části místnosti byl koberec, ale zbytek podlahy byl z PVC. Po prvním rozhovoru bylo jasné, že škola má obecně s hlukem ve třídách i na chodbách problém. Bohužel, jako další školy v České republice. Vliv hluku na děti i učitele trápil i paní ředitelku.

Stav před úpravou

V květnu 2017 byly naměřeny hodnoty doby dozvuku ve vybrané učebně fyziky. Maxima na nízkých frekvencích ve třídě přesahovala hodnotu 2,5 sekundy a celkový průběh ležel vysoko nad tolerančním pásmem, které pro prostory určené ke vzdělávání dětí a mládeže stanovuje vyhláška č. 343/2009 Sb. odkazující na normu ČSN 73 0527. Abychom porozuměli, o kolik je hodnota vyšší, je nutné zmínit, že v souladu s vyhláškou by měla být optimální naměřená hodnota cca 0,7 sekundy.

Vysoká doba dozvuku způsobuje v praxi výrazné snížení srozumitelnosti mluveného slova, která je pro výukové prostory zásadní. S rostoucí dobou dozvuku roste i vnímaná hlučnost prostoru. Oba tyto faktory mají na základě množství nedávných studií negativní vliv na soustředění žáků, kteří nejsou schopni udržet plnou koncentraci po celou dobu vyučovací hodiny. Rovněž dochází ke zbytečnému namáhání učitelů, kteří jsou v takovém prostoru nuceni zvyšovat hlas.

Stav po úpravě

Instalací materiálu Gedina A s pohltivostí αw = 0,95 po celé ploše stropu o tloušťce 15 mm bylo dosaženo zlepšení akustických podmínek ve třídě. 

Změnu okamžitě zaznamenali vyučující i děti:

  • okamžitě se snížila celková úroveň hluku
  • zlepšila se srozumitelnost řeči
  • nedochází již ke vzniku ozvěny

Následně naměřené hodnoty již splňovaly toleranční pásmo stanovené normou ČSN 73 0527. Doba dozvuku klesla na průměrnou hodnotu 0,6 sekundy s maximem na nízkých frekvencích do 1 sekundy. 

Pokud vaší školu trápí nadměrný hluk nebo si nejste jisti, jestli akustické podmínky splńují normu, neváhejte kontaktovat  Ivetu Královou ohledně konzultace. 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Vzdělávání

Akustická řešení pro všechny prostory ve školách.

Přečtěte si více

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426