WELL: Certificering med lyd i tankerne

Vi tilbringer mere tid indendørs end nogensinde før, og det påvirker vores fysiske og mentale sundhed  på grund af støj, mangel på naturligt lys, dårligt indeklima og begrænset motion. WELL certificeringsstandard, som har til formål at forbedre brugernes sundhed og trivsel, er et bevis på, at fremtidens bygninger i højere grad bliver designet til de personer, der benytter dem.

Byggestandarder tager ofte højde for en bygnings ydeevne, herunder energieffektivitet, vandforbrug og materialeforbrug. Men hvad med brugerne? En miljøvenlig, velbygget bygning er ingen garanti for, at brugernes behov vil blive taget i betragtning, selv hvis bygningerne i de fleste tilfælde er certificerede. Med mindre den altså har en WELL certificering.

format_quote

Et af de unikke aspekter ved WELL-certificeringen er, at den også ser på menneskers adfærd, og hvordan en bygning og dens indretning kan bidrage positivt til brugernes sundhed og trivsel.

Hvad er WELL certificering?

WELL er et relativt nyt program, der blev introduceret i 2014 af International WELL Building Institute (IWBI). Standarden er designet til at evaluere og certificere bygninger baseret på deres indvirkning på menneskers sundhed og trivsel. På grund af kravet om bedre arbejdsforhold har certificeringen allerede opnået betydelig anerkendelse inden for byggebranchen, hvor tusindvis af projekter verden over nu er certificeret.

Et af de unikke aspekter ved WELL-certificeringen er, at den også ser på menneskers adfærd, og hvordan en bygning og dens indretning kan bidrage positivt til deres sundhed og trivsel. Fra luft- og vandkvalitet til termisk komfort, lyd og belysning omfatter WELL-certificeringen en lang række faktorer, der kan påvirke vores fysiske og mentale sundhed.

Hvad er de primære krav til WELL-certificering?

WELL indeholder en omfattende trin-for-trin plan til at forbedre kvaliteten af vores indendørsmiljøer. De 10 primære WELL-koncepter omfatter følgende temaer: luft, vand, ernæring, lys, bevægelse, termisk komfort, lyd, materialer, humør og fællesskab. Disse koncepter indeholder 108 egenskaber relateret til design, kultur, politik og vedligeholdelse, som alle har til formål at understøtte vores fysiske og mentale sundhed.

Disse egenskaber er inddelt i specifikke kriterier, som en bygning skal opfylde for at blive certificeret. Her skelnes der mellem 2 funktionstyper: forudsætninger og optimeringer. Forudsætninger er krav, som er fundamentale for at opnå et WELL-certifikat, mens optimeringer er valgfri funktioner, som giver ekstra points.

Ved at opfylde de specifikke krav og implementere forskellige funktioner kan der optjenes points til fire niveauer af certificering: bronze, sølv, guld og platin. For at kunne følge fremdriften mod et specifikt certificeringsniveau kan man udfærdige et scorekort, som viser kravene og holder rede på fremskridtene. På denne måde kan et projektteam overvåge, at det ønskede certificeringsniveau kan opnås.

Hvordan bidrager WELL til bedre lydmiljøer?

Fokus på lyd- og akustikkomfort er et af de essentielle aspekter ved WELL-standarden.

Støj er en væsentlig kilde til stress og ubehag, især i fælleslokaler, som for eksempel kontorer, klasselokaler og hospitaler. Undersøgelser har vist, at overdreven støj kan øge stressniveauet, reducere produktiviteten og endda medføre helbredsproblemer, som f.eks. høretab og hjerte-kar sygdomme. (For at læse mere om disse påvirkninger, tjek venligst vores sammendrag om kontorer, uddannelse og sundhedssektoren nedenfor.)

WELL-certificeringen evaluerer forskellige elementer af lydmiljøet, inklusive lydniveaumålinger, taleuforstyrrethed, støjreduktion og lydlandskaber. Alle disse faktorer bidrager til at skabe et miljø, der er befordrende for trivsel på forskellige måder.

format_quote

Fokus på lyd- og akustikkomfort er et af de essentielle aspekter ved WELL-certificering. Støj er en væsentlig kilde til stress og ubehag, især i fælleslokaler, som for eksempel kontorer, klasselokaler og hospitaler.

Ved at foretage lydniveaumålinger kan man forebygge store støjgener, og man kan skabe og bibeholde et komfortabelt støjniveau indendørs. Krav om taleuforstyrrethed giver folk mulighed for at føre en privat samtale. Smarte designstrategier, som f.eks. brug af lydabsorberende materialer og placering af lydmaskering langt væk fra stille områder, kan reducere forstyrrelser og skabe behagelige miljøer i en bygning. Det tilskynder til, at der skabes behagelige lydbilleder f.eks. ved at anvende naturlige lyde, der fremmer afslapning eller koncentration. Det åbenlyse resultat er et sundt lydmiljø, der kan hjælpe med at reducere stress, øge koncentrationen og forbedre den kognitive ydeevne.

Kontorlandskab med frithængende akustikpaneler

Brug af lydabsorberende materialer bidrager til WELL-certificering ved at reducere efterklangstid og støjniveau, hvilket igen bidrager til at skabe miljøer i en bygning, der er befordrende for trivsel.

Afslutningsvis…

WELL hjælper med at gribe design og opførelse af bygninger anderledes an. WELL-certificerede bygninger har ofte en lavere miljømæssig indvirkning på grund af incitamentet til bæredygtige materialer, men frem for alt er det et stærkt værktøj til at designe områder, der fremmer et sundere og mere produktivt indeklima og understøtter en positiv mental og følelsesmæssig trivsel, hvilket igen fører til glade og sunde brugere af en bygning. Fra forbedret indeklima og akustik til inkorporering af biofiliske designelementer transformerer WELL den måde, som vi tænker om bygninger på – og ultimativt vores egen trivsel.

 

 

Tekst: Bianca Scherpenhuyzen, Lokal konceptudvikler hos Ecophon i Holland