Karjäärivõimalused


Koht, kus areneda

Me pakume arengust huvitatud inimestele erinevaid võimalusi. Meil töötab mitmeid inimesi, kes on leidnud uusi organisatsioonisiseseid arenguvõimalusi ning olnud oma uues ametis edukad. Kõigile huvilistele leidub Ecophonis või Saint-Gobaini grupis suurepäraseid rahvusvahelisi karjäärivõimalusi.

Peame oluliseks sisemist värbamist, mis võimaldab meil arendada ja hoida inimesi organisatsioonis ning levitada teadmisi üle kogu ettevõtte. Paljud on kasutanud ära võimalust kasvada ning on võtnud endale uusi rolle nii töökohti vahetades kui ka liikunud ülesse karjääriredelil.   

Arendavad koolitused

Eneseteostus ja võimalused käivad Ecophonis käsikäes. Põhilised eeldused tööalasel- ja isiklikul arengul Ecophonis on näidata välja osusekindlust, initsiatiivi ja küsida küsimusi.

Ecophon korraldab siseseid koolitusi ning meil on oma koolitusprogramm ja Ecophoni Akadeemia. Koolitusi pakume muuhulgas keskkona-, akustika-, laesüsteemide-, müügi- ja arhitektuuri valdkonnas. Samuti pakub Saint-Gobain erinevaid majasisesiseid koolitusprogramme.