Ääni - kuinka se syntyy?

Illustration of sound being generated when a person is speaking

Ääni syntyy kun väliaineen (yleisimmin ilman) partikkelit pakotetaan liikkeelle lepotilasta. Tämä tapahtuu esimerkiksi, kun puhutaan. Äänihuultemme liike aiheuttaa painevaihteluita ilmaan, jossa ääni etenee aaltoliikkeenä, jonka nopeus on n. 340 metriä sekunnissa. Se on mekaanista tärinää ja leviää kuin aalto.  

Huoneakustiikka kuvaa sitä miten ääni käyttäytyy tilassa. Äänen kulku, vaimennus, heijastuminen ja taittuminen ovat tähän vaikuttavia asioita.

Huoneakustiikkaan sisältyy myös se miten me ihmiset koemme erilaiset akustiset ilmiöt. Suunnittelussa pitää huomioida myös rakennuksen ääneneristys; miten äänet kulkeutuvat rakennuksessa eri huonetilasta toiseen.