Mitä me tarjoamme ja odotamme

Ecophon co-workers in the production plant

 

Mitä me tarjoamme?

Me odotamme paljon työntekijöiltämme – ja vastavuoroisesti olemme myös halukkaita antamaan paljon työntekijöillemme:

 • Vahva yrittäjyyshenkisyys 
  Yrityskulttuuriimme kuuluu terve halu innovointia ja kehitystä kohtaan.

 • Vakaa kasvava yritys
  Vuosien mittaan Ecophon on osoittanut vakaata positiivista taloudellista kasvua. Edellytykset positiivisen kasvun jatkumiselle ovat erinomaiset.

 • Hyvä työympäristö
  Me teemme jatkuvasti työtä taataksemme turvallisen ja miellyttävän työympäristön.

 • Tasapainoinen suhde
  Tavoitteenamme on, että ihmiset löytävät hyvän tasapainon työn ja yksityiselämän välillä.

 • Ainutlaatuista tietoa ja ammattitaitoa
  Yli 50 vuoden ajan Ecophon on rakentanut ainutlaatuista tietopankkia huoneakustiikasta. Opetamme toisistemme lisäksi myös arkkitehteja, rakennusteollisuuden ihmisiä, kiinteistöjen omistajia sekä loppukäyttäjiä.

 • Hauskaa töissä
  Ihmisiä ympäröivät mukavat ja ammattitaitoiset kollegat, jotka suhtautuvat intohimoisesti työhönsä.

 • Mahdollisuus vaikuttaa
  Ihmiset saavat työskennellä avoimessa ympäristössä, lähellä päätöksentekijöitä, ja heillä on myös mahdollisuus vaikuttaa.

 • Dynaaminen ilmapiiri
  Pääset työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä, jossa on mahdollisuus kehittyä – sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.

Mitä me odotamme?

Säilyttääksemme tuotteidemme ja palveluidemme korkean tason, meillä on selkeitä vaatimuksia työntekijöillemme:

 • Odotamme sinulla olevan positiivinen asenne arvojamme kohtaan ja halu työskennellä niiden mukaisesti: intohimo, osaaminen, innovaatiot.

 • Odotamme sinun olevan sitoutunut ja innokas, ja voivan työskennellä tiimeissä.

 • Odotamme sinun työskentelevän kunnianhimoisesti ja kantavan vastuuta.

 • Odotamme sinun tarttuvan toimeen, tekevän päätöksiä ja antamaan panoksesi saavuttaaksemme yrityksen tavoitteet arvojemme mukaisesti.

 • Odotamme sinun olevan avoin kehitykselle, ja odotamme, että sinulla on halu ja kyky  löytää ratkaisuja omiin ja muiden ideoihin.

 • Toisten kunnioittaminen on yksi perusedellytyksistä Ecophonin työntekijöiden ammatilliselle ja henkilökohtaiselle kehitykselle. Tämä tarkoittaa sitä, että odotamme sinulla olevan positiivinen asenne etnistä monimuotoisuutta kohtaan - muita kulttuureita ja erilaisten etnisten taustojen omaavia ihmisiä kohtaan.

Täytätkö sinä odotuksemme?

Jos vastasit kyllä, hae jotain avoimista työpaikoistamme tai lähetä avoin hakemus.