Sinervän koulun työskentelyolot paranivat merkittävästi akustoinnin ansiosta

Opetustiloissa ääniympäristöllä on ratkaiseva merkitys: kaikuisa, hälyisä tila vaikeuttaa keskittymistä ja oppimista, kun taas akustoidussa tilassa äänitasot pysyvät sopivalla tasolla ja opettajan puhe erottuu selkeästi. Sinervän koulussa saatiin aikaiseksi huomattava parannus ääniympäristöön akustiikkalevyjen avulla.

Multialla Keski-Suomessa sijaitseva Sinervän koulu on 1.–9. vuosiluokkien yhtenäiskoulu, jossa on oppilaita 144. Uusi, järvelle katsova koulurakennus valmistui käyttöön lukuvuodeksi 2021–2022.

− Koulu on pulpettikattoinen, eli osa rakennuksesta on matalaa ja osa korkeaa tilaa. Huomasimme tutustumiskäynnillä, että korkea puoli oli kokonaisuudessaan todella kaikuisa. Juhlatila, opettajainhuone ja neljä opetustilaa, joista yksi on vieläpä suuri, avoin oppimisympäristö, olivat ehdottomasti lisäakustoinnin tarpeessa, kertoo Sinervän koulun rehtori Reima Viitala.

Koulun henkilökunta tiedosti puutteellisen ääniympäristön riskit, sillä he olivat testanneet akustoinnin vaikutusta vanhassa koulussa.

− Käytimme erästä luokkaa pilottiprojektina, minkä ansiosta tiesimme, millainen ero akustoidun ja akustoimattoman tilan välillä voi olla. Opetustiloissa ääniympäristö on kaiken A ja O: hälyisässä tilassa on mahdotonta keskittyä, kun rauhallinen äänimaisema edesauttaa sekä oppilaiden että opettajien hyvinvointia, Viitala toteaa.

Huomattava parannus akustiikkalevyillä ja kalustuksella


Akustiikkaa lähdettiin parantamaan yhteistyössä urakoitsijan, arkkitehdin ja akustiikkasuunnittelijan kanssa, jotta tiloissa olisi koulujen alkaessa miellyttävämpi opiskella ja opettaa. Opetustiloihin lisättiin akustoivia alakatto- ja seinälevyjä sekä ääntä vaimentavia kalusteita ja tekstiilejä.

− Lähtötilanne oli akustisesti haastava: korkeaa tilaa, kovia pintoja ja paljon pinta-alaa. Lähes kaikki tilat kuitenkin saatiin kesän aikana kuntoon ja nyt talo on akustoitu niin sanotusti lattiasta kattoon. Esimerkiksi suuri, avoin luokka, jossa itse usein opetan, on katto- ja seinälevyjen, kokolattiamaton, verhojen ja tiloja rajaavien kalusteiden ansiosta ääniympäristöltään nyt oikein miellyttävä, kertoo luokanopettaja Henri Heikkinen.

− Matalissa tiloissa riitti katon akustointi, korkeammissa tarvittiin myös seinälevyjä ja tekstiilejä. Eron huomaa todella selkeästi lähtötilanteeseen verrattuna, Viitala painottaa.

Koulun auditorio

Ennen akustointia Sinervän koulun auditorion jälkikaiunta-aika oli 1,5 sekuntia – akustoinnin jälkeen enää 0,8 sekuntia. Tämä on merkittävä parannus.

Kuuntele ääninäyte: Auditorio ennen ja jälkeen

Avoin opetustila

Ison luokkatilan jälkikaiunta-aika oli ennen akustointia 1,9 sekuntia. Akustointi paransi lukeman 0,9 sekuntiin. Seinävaimennuslevynä Ecophon Akusto Wall C.

Suuri luokkahuone

Vaimentava seinälevy lyhentää jälkikaiunta-aikaa tehokkaasti yhdessä akustoivan alakaton kanssa. Joskus seinäakustoinnilla voidaan jopa korvata kokonaan puuttuva kattovaimennus.

Kuuntele ääninäyte: Iso luokkatila ennen ja jälkeen

Luokkahuone Sinervän koulussa

Pienen luokan jälkikaiunta-aika on akustoinnin jälkeen 0,7 sekuntia, kun ennen parannusta se oli 1,9 sekuntia.

Kuuntele ääninäyte: Pieni luokkatila ennen ja jälkeen

 

Koulujen akustiikassa vielä paljon kehitettävää


Koulurakentamisessa ja koulujen peruskorjauksissa akustiikka kannattaa huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, tilojen loppukäyttäjiä osallistaen ja akustiikkasuunnittelijoita hyödyntäen.

− Yhteistyö toimi hyvin, mutta jälkiviisaana akustiikka olisi ollut hyvä huomioida paremmin heti hankkeen alkuvaiheessa. Yleisesti ottaen olisi tärkeää, että suunnitteluprosessissa mukana olevat opettajat ymmärtävät konkreettisesti, mitä esimerkiksi erilaisilla akustisilla luokilla ja muilla rakentamismääräyksillä tarkoitetaan. Nehän eivät maallikolle sano oikein mitään, Viitala pohtii.

− Valtakunnallisella tasolla akustoinnista ja ääniympäristöstä keskustellaan lähinnä avointen oppimisympäristöjen kontekstissa, vaikka perinteisissä luokissakin olisi paljon kehitettävää. Akustiikkalevyt voivat pelastaa paljon, kun luokkatilassa kilisee, kolisee ja äänimaailma on levoton. Vanhojakin tiloja voidaan parantaa huomattavasti, jos akustiikkasuunnittelija on mukana, Heikkinen lisää.

Kuvat ja ääninäytteet: Arto Rauta, Ecophon

Lue lisää opetustilojen akustiikkaratkaisuista