Jätteen vähentämiseen perustuva toimistosuunnittelu – käytännön vinkkejä

”Olemme viimeistelemässä ison asiakkaan toimitilaremonttia. Kaikki olivat tyytyväisiä, kunnes asiakas kysyi yhtäkkiä: Millä tavoin tämä suunnitelma on ekologinen? Haluamme tietää, jotta voisimme kertoa siitä ihmisille.” Mitä pitäisi tehdä, jotta ette päätyisi vastaavaan tilanteeseen? Miten toimitilat suunnitellaan aidosti ekologisiksi akustiikka huomioiden?

Näitä tilanteita tulee vastaan yhä, vaikka ilmastoneutraalius on osa monien yritysten strategisia tavoitteita. Tiettyjä ratkaisuja, kuten päivänvalon määrän maksimointia ja kalusteiden uudelleenkäyttöä, on käytetty toimistoympäristöissä jo pitkään, mikä solahtaa täydellisesti Green Design -agendaan. Uupumaan jää kuitenkin usein vihreän toimistokonseptin kulmakivi: tilojen viimeistelymateriaaleihin ja varustukseen liittyvät tietoiset valinnat. Lopputuloksena on suurempi ympäristöjalanjälki. Tässä jutussa kerromme, miten ongelmalta voi välttyä.

Ekologisen toimitilasuunnittelun kulmakivi on huomion kiinnittäminen akustiikkamateriaalien ja muiden kalusteiden ympäristöominaisuuksiin.

Vinkki 1: Yhteisiä päätöksiä heti alkuvaiheessa

Jos ympäristövaikutukset ovat suunnittelun keskeinen painopistealue, aiheesta pitää keskustella heti arkkitehdin ja investoijan ensitapaamisessa. On välttämätöntä tunnistaa, mitä tällaiseen lähestymistapaan sisältyy, miten se toteutetaan ja miten siitä viestitään kaikille sidosryhmille.

Vinkki 2: Ole seikkaperäinen

Määrittele mahdollisimman aikaisin ympäristöparametrit, jotka määrittävät tuotevalintoja. Yleensä niihin sisältyy tuotteen koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki, kierrätysraaka-aineiden osuus tai materiaalien käytännön kierrätettävyys. Väliä on myös luokituksella, joka ilmaisee haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt huoneilmaan, koska ne vaikuttavat sekä ympäristöön että tilankäyttäjien terveyteen.

Vinkki 3: Vaadi näyttöä

Kun valitset tuotteita, pyydä esittämään tuotteiden ympäristötehokkuutta koskevaa dokumentaatiota. Yleisin tällainen asiakirja on ympäristöseloste (EPD), joka on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Siinä on tietoa esimerkiksi hiilijalanjäljestä, kierrätysmateriaalien osuudesta ja VOC-päästöluokasta. VOC-päästötaso voidaan määrittää käyttämällä suomalaista M1-merkintää tai ranskalaista VOC-luokitusta.

Ympäristöselosteita kannattaa ehdottomasti pyytää, koska ne mahdollistavat vertailut ja helpottavat viime kädessä tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Yhtenä etuna on myös se, että ne kannustavat valmistajia testaamaan tuotteitaan. Testitulokset taas pohjustavat välttämättömiä muutoksia tuotantotekniikoihin, toimittajien valintaan tai jakelumenetelmiin.

Vinkki 4: Varo sudenkuoppia

Kiinnitä ympäristöparametrien vertailussa huomiota siihen, kattavatko testit tuotteen koko elinkaaren, tietyn yksittäisen tuotetyypin vai kokonaisratkaisun. Kannattaa myös selvittää, missä ratkaisut on valmistettu.

Ecophon Akusto™ -seinälevyt asennetaan metallikoukuilla, ja ne ovat helposti siirrettävissä.

Vinkki 5: Ota huomioon tuotteen käytönkestävyys, ajattomuus ja purkamismahdollisuudet

Helposti puhdistettavat tuotteet, jotka eivät hajoa tai menetä muotoaan, kestävät pidempään. Ne ovat myös siirrettävissä uusiin käyttökohteisiin. Meillä on asiakkaita, jotka ovat käyttäneet samoja leijuvia Ecophon Solo™ -akustiikkalevyjä jo kolmessa eri kohteessa. Toiset asiakkaat taas ovat järjestäneet uudelleen Ecophon Focus™ -moduulikattojaan, jotta ne sopisivat työympäristön uuteen ilmeeseen. Ecophon Akusto™ -seinälevyjen siirtäminen uusiin kohteisiin on jo vakiokäytäntö. Se onnistuu, koska materiaali on käytönkestävää ja helposti puhdistettavaa sekä ilmeeltään yleismaailmallinen ja ajaton.

Vinkki 6: Älä luovuta, vaan tee tietoisia valintoja

Älä luovu mistään, mikä vaikuttaa merkittävästi käyttäjien hyvinvointiin tai tilan toimivuuteen. Valitse sen sijaan tuote, jolla on pienemmät ympäristövaikutukset. Hyvä akustiikka, valaistus ja ilmanlaatu ovat kaikki tärkeitä asioita. Yritykset viihtyvät pidempään toimitiloissa, jotka ovat harkiten suunniteltuja ja terveellisiä, ja se on myös ympäristön parhaaksi.

Modulaariset kattolevyt voidaan asetella joustavasti saarekkeiksi. Yllä olevaa alakattoa käytettiin ensin Grupa 5 -arkkitehtitoimistossa Varsovassa vuonna 2009...

...minkä jälkeen se sai uuden elämän toisissa toimitiloissa vuonna 2022.

Miksi kirjoitamme aiheesta?

Ecophonilla ajatellaan, että meillä on valmistajina suuri vastuu, koska suunnittelijat ovat riippuvaisia tarjonnastamme. Meidän on kannettava vastuumme ja toimittava sen mukaisesti sekä tarjottava samalla uskottavaa näyttöä työn tuloksista. Ecophon on jo vuosia pyrkinyt pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Tuloksena on akustisia alakattoja ja seinälevyjä, joiden hiilijalanjälki on pienempi kuin markkinoiden muilla ratkaisuilla ja joissa on kautta linjan suuri kierrätysraaka-aineen osuus. Tuemme läpinäkyvyyttä ja helppoa tiedonsaantia tarjoamalla kaikille kiinnostuneille dokumentaatiota valmistusstandardeistamme sekä luotettavia tuotekohtaisia ympäristötuoteselosteita, jotka kattavat tuotteiden koko elinkaaren. Emme kuitenkaan tyydy tähän, sillä ympäristövaikutusten vähentäminen edellyttää jatkuvaa työtä ja oppimista.

 

Teksti: Magda Szubert

Magda Szubert on toiminut rakennusalalla 19 vuotta. Viimeksi kuluneet kahdeksan vuotta hän on keskittynyt toimitila-akustiikkaan ja sen vaikutuksiin henkilöstön suorituskykyyn ja hyvinvointiin. Hän on tukenut akustiikkasuunnittelua yli 400 puolalaisessa toimistossa sekä eriluonteisissa ja -kokoisissa projekteissa.

Hän oli mukana kirjoittamassa Polish Green Building Councilin julkaisemaa ohjeistusta jätteen määrän vähentämisestä toimitilasuunnittelussa, ja hänen sydämen asianaan on ympäristövaikutusten vähentäminen kaikilla elämänaloilla ja liike-elämässä. Magda Szubert edustaa Ecophon Saint-Gobainia puhujana sekä osallistujana kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa, jotka keskittyvät toimitila-akustiikkaan ja -ergonomiaan.