Jätteen vähentäminen ja kiertotalous toimistosuunnittelun keskiössä

40 % kaikesta maailmassa syntyvästä jätteestä on peräisin rakennusalalta, ja alan osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on samaa luokkaa. Ympäristövaikutusten vähentämiseen kannustavia ympäristösertifiointeja tehdään enimmäkseen rakennuksille eikä juuri koskaan sisustuksille. Totuus kuitenkin on, että kohteissa korvataan ja heitetään pois yleisimmin juuri viimeistelymateriaaleja ja -kalusteita.

Haasteeseen tarttui Too Good To Go -ruokahävikkisovelluksen kehittänyt tanskalainen startup-yritys, kun se suunnitteli Varsovan-toimistoaan. Tavoitteena oli valita, suunnitella ja järjestää toimistotila siten, että jätteen määrä vähenisi, ympäristökuormitus jäisi mahdollisimman pieneksi ja tiimi saisi silti parhaat mahdolliset työolot.

Suunnitteluprosessi annettiin varsovalaisen tutkimus- ja suunnittelutoimisto Workplacen vastuulle. Ecophon valitsi ja toimitti tiloihin ääntä vaimentavat alakatot ja seinälevyt, joiden ympäristövaikutukset ovat keskivertoa pienemmät. Ecophon ja Workplacen arkkitehtitoimisto saivat hankkeessa mahdollisuuden panna täytäntöön “Office Less Waste Design Guidelines” -ohjeistuksen, jonka tiimoilta yritykset olivat tehneet aiemmin yhteistyötä Polish Green Building Councilin alaisuudessa.

Akustisia alakatto- ja seinälevyjä toimistossa

Tavoitteena oli valita, suunnitella ja järjestää toimistotila siten, että jätteen määrä vähenisi, ympäristökuormitus jäisi mahdollisimman pieneksi ja tiimi saisi silti parhaat mahdolliset työolot.

Suunnitteluideana ”Less Waste”

Less Waste -ideaan perustuvat toimistot nojaavat universaaleihin ratkaisuihin ja kestäviin materiaaleihin, joiden odotettavissa oleva käyttöikä on jo umpeutunut tai umpeutuu seuraavien viiden vuoden aikana. Ensisijaisesti valitaan jo käytössä olevia tuotteita sekä toiminnallisia ja materiaaliratkaisuja, jotka pidentävät toimiston elinkaarta ja pitävät ympäristökuormituksen mahdollisimman pienenä.
Valintakriteereinä ovat siten kiertotalouden mukaisuus (suositaan tuotteita, jotka ovat jo käytössä, joita voidaan uudelleenkäyttää tai jotka voidaan kierrättää), universaalisuus, kestävyys, pieni hiilijalanjälki ja käytettävyys. Kaikilla elementeillä tulisi olla tärkeä funktio.

Less Waste -ideaan perustuvat toimistot nojaavat yleismaailmallisiin ratkaisuihin ja käyttöä kestäviin materiaaleihin, joiden odotettavissa oleva käyttöikä on jo umpeutunut tai umpeutuu seuraavien viiden vuoden aikana.

Toimiston sijainti

Yhtiö vuokrasi kaksi kerrosta tunnelmallisesta asuinrakennuksesta, joka sijaitsee Piękna-kadulla Varsovan keskustan (Śródmieście Południowe) eteläosassa. Valintaperusteena oli paikan ainutlaatuinen luonne, monipuoliset julkisen liikenteen vaihtoehdot ja se, että kerrokset olivat jo olleet toimistokäytössä.

Funktionaalinen pohjaratkaisu

Nykyiseen pohjaratkaisuun haluttiin tehdä mahdollisimman vähän muutoksia, jotta vältyttäisiin purkamiselta. Yhteensä 600 m2:n tilaan suunniteltiin työpisteet 40 hengelle ja iso lisätila, jonka avulla toimisto pysyisi yhtiön dynaamisen kasvun tahdissa. Lisäksi suunniteltiin viihtyisiä neuvotteluhuoneita ja erilaisia vuorovaikutustiloja. Viimeksi mainitut olivat yhtiön näkökulmasta tärkeitä, koska osa henkilöstöstä oli aiemmin työskennellyt vain etänä. Toimistosuunnitelmaan sisältyi siksi keittiöitä, joissa oli yhteinen pöytä, sekä iso liikunta- ja rentoutumistila.

Henkilöstön hyvinvointi

Pohjaratkaisun elementit haluttiin karsia minimiin luonnonympäristöä kunnioittaen tinkimättä silti henkilöstön hyvinvoinnista ja mukavuudesta. Rakennuksen korkeat katot ja valtavat ikkunat loivat ainutlaatuisen tunnelman ja päästivät sisään paljon valoa. Kääntöpuolena oli huono akustiikka. Tiloissa oli paljon jälkiääniä, koska äänet kimpoilivat melua voimistavilta kovilta seinä- ja lattiapinnoilta. Toimistoakustiikkaa oli parannettava, jotta tiimit voisivat tehdä tehokasta yhteistyötä sekä puhua ja kuulla vaivattomasti.

Rakennuksen korkeat katot ja valtavat ikkunat loivat ainutlaatuisen tunnelman... 

ja päästivät sisään paljon valoa. Kääntöpuolena oli huono akustiikka.

Parempi akustiikkaa ja pienempi ympäristöjalanjälki

Toimistoakustiikan suunnittelu uskottiin Ecophonille, koska yrityksellä on vankka kokemus ja tehokkaita ekologisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat tavallista pienemmät.

Ensin tehtiin perusteellinen analyysi toimistosuunnitelmasta ja valituista kalusteratkaisuista, jotta tiedettiin, millaisia akustiikkaratkaisuja missäkin tarvittiin työskentelymukavuuden varmistamiseksi. Lopullisen suunnitelman ja väripaletin linjasivat suunnittelijat. Ecophonin seinä- ja alakattolevyt auttoivat tehokkaasti vähentämään avotoimiston äänikirjoa ja tekivät neuvotteluhuoneissa puhumisesta miellyttävämpää.

Ensin tehtiin perusteellinen analyysi toimistosuunnitelmasta ja valituista kalusteratkaisuista, jotta tiedettiin, millaisia akustiikkaratkaisuja missäkin tarvittiin työskentelymukavuuden varmistamiseksi.

Tulokset

Koska tavoitteena oli jätteen määrän vähentäminen, valtaosa (noin 80 %) tiloissa käytetyistä levyistä oli ollut jo käytössä muissa toimistoissa tai oli peräisin testiasennuksista. Tämän mahdollistivat Ecophonin akustiikkajärjestelmien käytönkestävyys ja joustavuus sekä asiakkaan ja suunnittelijoiden ennakkoluuloton lähestymistapa. Akustiikkalevyt kokivat muodonmuutoksen: modulaarisista levyistä tuli leijuvia saarekkeita, ja suurikokoiset seinälevyt jaettiin pieniksi neliöiksi, jotka muistuttivat värikkäitä muistilappuja. Uusi elämä annettiin myös kokolattiamatoille, valtaosalle kalusteista ja jopa viherkasveille.

Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että luonnonvarojen kulutus, kasvihuonekaasupäästöt ja jätteen tuottaminen pienenivät olemattomiin perinteiseen toimistosuunnitteluun verrattuna.

Tuloksena oli viihtyisä tila, joka vastasi henkilöstön ja organisaation tarpeisiin ilman turhia koristeita ja luonnonympäristöä kunnioittaen. Too Good To Gon missiona oleva jätteen määrän vähentäminen toteutui kohteessa täydellisesti.

 

Teksti: Magda Szubert