Sundbyberg-tutkimus: Hyvä akustiikka vähentää stressiä

Tukholman yliopiston stressintutkimusinstituutti ja Ecophon tekivät todellisessa toimistoympäristössä tutkimuksen siitä, miten ääni vaikuttaa ihmisiin avotoimistoissa.

Tutkimukset/Artikkelit Toimistot

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimus tehtiin kahdessa kerroksessa Sundbybergin kaupungintalossa Tukholman lähellä.

Kerrokset olivat käytännössä identtiset pohjaratkaisultaan ja kalustukseltaan, työpisteitä oli yhtä paljon, ja ihmiset työskentelivät samankaltaisissa tehtävissä.

Alakattoon asennettiin äänenvaimentimet, joiden artikulaatioluokka oli 190.

Tutkimukseen osallistui 151 työntekijää.

Tavoitteena oli selvittää, miten alakaton ominaisuudet vaikuttavat henkilöstön terveyteen ja tuottavuuteen sekä melun häiritsevyyteen.

Tulokset olivat selvät – parempi akustinen ympäristö parantaa huomattavasti työtehoa:  

 • jopa 16 %:n alenema havaituissa häiriöissä yleisesti
 • jopa 25 %:n alenema lähietäisyyden häiriöissä
 • jopa 21 %:n alenema pitkän etäisyyden häiriöissä
 • jopa 11 %:n alenema kognitiivisessa stressissä.

Kognitiivisen stressin vähentyminen kattaa keskittymiskyvyn, muistin, päätöksenteon ja ajattelukyvyn parantumisen. Edellä olevat luvut perustuvat keskivertotulosten vertailuun.

Ainutlaatuinen tutkimusasetelma

Tutkimussuunnitelma on ainutlaatuinen seuraavista syistä:

 • Tutkimus on kenttätutkimus, joka toteutetaan todellisissa olosuhteissa, kun taas useimmat akustista ympäristöä koskevat tutkimukset toteutetaan hallituissa olosuhteissa. Kenttätutkimus voi tuottaa huomattavasti uskottavampia tuloksia, sillä siinä huomioidaan myös psykologiset tekijät.*
 • Tutkimus toteutettiin vaihtovuoroisena tutkimuksena, jossa oli mukana kaksi erilaista vertailuryhmää. Samoja tuloksia havaittiin molemmissa vertailuryhmissä.

Tutkimus jaettiin kolmeen vaiheeseen:

 

1. Akustisen ympäristön valmistelu

Kahden kerroksen akustiikkaympäristöä muutettiin tutkimusta edeltäneenä viikonloppuna ilman henkilöstön tietämystä:

 • Neljännen kerroksen jo entisestään hyvää akustiikkaympäristöä parannettiin seinävaimentimilla.
 • Viidennessä kerroksessa puolet alakattolevyistä vaihdettiin koviin, ääntä heijastaviin levyihin, joiden äänenvaimennuskyky oli heikompi.

 

 

2. Paremmasta huonompaan ja toisinpäin

Kolmen viikon kuluttua eri kerrosten ääniolosuhteet vaihdettiin keskenään viikonloppuna, jolloin paikalla ei ollut henkilöstöä. 

 • Neljännen kerroksen alkujaan hyvä akustiikkaympäristö vaihdettiin huonompaan. Seinävaimentimet poistettiin, ja kattoon vaihdettiin kovat, heijastavat levyt.
 • Viidennen kerroksen ääniolosuhteita parannettiin asentamalla laadukas alakatto takaisin ja täydentämällä sitä seinävaimentimilla.

 

3. Paluu alkuperäiseen akustiikkaan

Kolmen viikon kuluttua palattiin alkutilanteeseen:

 • Neljänteen kerrokseen palautettiin hyvä akustiikkaympäristö.
 • Viidennessä kerroksessa palattiin takaisin huonompaan akustiikkaympäristöön.

 

Mukavuusetäisyys

Työympäristön akustiikkaa mitattiin tutkimusaikana useita kertoja ISO 3382-3 -standardin suuntaviivojen mukaisesti. Näin saatiin mitattua henkilöstön mukavuusetäisyys.

Tutkimus osoitti, että avokonttorin akustiikkaympäristö vaikuttaa ihmisiin vahvasti. Mukavuusetäisyydessä oli selkeä, puheäänen leviämiseen liittyvä ero:

Mukavuusetäisyys parani akustiikaltaan paremmassa kerroksessa 35 %.

 

Koetut häiriöt yleisesti

Akustiikkaolosuhteiden parantuminen vähensi merkittävästi myös koettuja häiriöitä. Sama todettiin molemmissa kerroksissa.

Keskimmäinen pylväs (T2) kuvaa parantuneita ja heikentyneitä akustiikkaolosuhteita.


= 4. kerros   = 5. kerros


Häiritsevyys
Testiajat

 

Läheltä koetut häiriöt

Akustiikkaolosuhteiden parantuminen vähensi merkittävästi läheltä koettuja häiriötä.

Sama todettiin molemmissa kerroksissa.

Keskimmäinen pylväs (T2) kuvaa parantuneita ja heikentyneitä akustiikkaolosuhteita.

= 4. kerros   = 5. kerros


Häiritsevyys
Testiajat

 

Kaukaa koetut häiriöt

Akustiikkaolosuhteiden parantuminen vähensi merkittävästi kaukaa koettuja häiriötä.

Keskimmäinen pylväs (T2) kuvaa parantuneita ja heikentyneitä akustiikkaolosuhteita.


= 4. kerros   = 5. kerros


Häiritsevyys
Testiajat

 

Koettu kognitiivinen stressi

Tutkimus osoitti niin ikään, että akustiikkaolosuhteiden paraneminen vähensi merkittävästi kognitiivista stressiä.

Keskimmäinen pylväs (T2) kuvaa parantuneita ja heikentyneitä akustiikkaolosuhteita.


= 4. kerros   = 5. kerros


Häiritsevyys
Testiajat

Tukholman yliopiston stressintutkimuslaitos on kansallinen osaamiskeskus, joka keskittyy stressireaktioihin, uneen ja terveyteen.
Laitos on osa yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa.

Lue koko raportti

Tutkimus toteutettiin Sundbybergin kunnanvirastossa keväällä 2014 yhteistyössä Tukholman yliopiston stressintutkimuslaitoksen kanssa, ja sitä veti fil. toht. Aram Seddigh. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Journal of Environmental Psychology -lehdessä syyskuussa 2015.

Lue ja lataa koko raportti osoitteessa www.sciencedirect.com

 *Tri Nigel Oseland on maailman johtavia toimitilakonsultteja. Hänen psykoakustiikkaan liittyvät tutkimuksensa osoittavat, että psykologisilla tekijöillä on suurempi vaikutus kuin itse äänellä.

Akustiikkaympäristöjä ja tilassa tehtävien muutosten vaikutuksia on siksi tutkittava aidoissa toimistoympäristöissä.

Muuten tutkimuksessa ei välttämättä huomata tekijöitä, joilla on kaikkein suurin vaikutus.