Uusi opas hyvän huoneakustiikan suunnitteluun

Suomalainen akustiikkaosaaminen ja alalla viimeisen 20 vuoden aikana tehty tutkimustyö kiteytyy uudistettuun SFS 5907 -standardiin. Ecophonin päivitetty Huoneakustiikka-opas on erinomainen apu hyvän ääniympäristön suunnitteluun ja standardin mukaisten vaimennusmateriaalien valintaan. 

SFS 5907:2022 Rakennusten akustinen suunnittelu ja laatuluokitus tukee käyttäjän, rakennuttajan tai rakennuttajakonsultin sekä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyötä määrittämällä tiloille laatuluokitukset. Standardissa annetaan suosituksia ääneneristykselle, äänitasoille, huoneakustiikalle sekä tärinä- ja runkomelutasoille erilaisissa tiloissa ja rakennuksissa. Joulukuussa 2022 julkaistu standardi korvaa vuonna 2004 ilmestyneen version.  

Ecophon osallistui standardin työstämiseen osana työryhmää, johon kuuluivat lisäksi A-insinöörit, Sitowise, Zenner, AFRY, Akukon ja Turun ammattikorkeakoulu. Standarditoimikunnan puheenjohtajana toimi A-insinöörien akustiikkayksikön johtaja Mikko Kylliäinen

 

Selkeämpi luokittelu akustiikan tavoitetasojen määrittelyyn 


Uudistettu standardi jakaa tilat luokkiin A1, A2 ja A3, kun aiemmassa versiossa luokat olivat A, B, C ja D. 
 

– A1 mahdollistaa akustiikaltaan tavanomaista tasoa parempien rakennusten suunnittelun ja A2 vastaa ääniympäristöasetuksen ja ääniympäristöohjeen vähimmäistasoa. A3-luokka koskee vain olemassa olevia vanhoja rakennuksia ja sitä sovelletaan esimerkiksi suojelukohteiden peruskorjaushankkeisiin, selventää Ecophonin konseptikehittäjä Pauli Pallaskorpi 

Päivitetyssä standardissa on huomioitu myös tärinä- ja runkomelu sekä uudet tilatyypit, kuten avoimet opetusympäristöt. 

– Maailma on muuttunut vuodesta 2004. Silloin ei esimerkiksi tunnettu avoimempia, joustavampia, muunneltavia ja monitilamaisia oppimisympäristöjä, jotka on nyt otettu uudessa standardissa huomioon. Tämä on koulurakentamisen kannalta merkittävä muutos, sillä uusissa kouluissa on paljon avointa ryhmätyötilaa, jonka akustoimiseen tarvitaan määrityksiä ja suosituksia, Pallaskorpi sanoo. 

Taulukko: Suurimmat sallitut jälkikaiunta-ajan arvot T (s) tai sallittu vaihteluväli

Luokkahuoneissa tavoitteena on, että jälkikaiunta-aika on riittävän lyhyt ja puheenerotettavuus on hyvä. Avoimissa oppimisympäristöissä on kiinnitettävä huomiota häiritsevien äänten etenemiseen opiskelijaryhmästä toiseen.

Käytännön apua akustiikkaratkaisujen valintaan 


Uudistetun standardin myötä päivitetty Ecophonin Huoneakustiikka-opas tarjoaa selkeän koonnin hyvän ääniympäristön edellytyksistä, akustiikan peruskäsitteistä (mm. absorptioluokka, jälkikaiunta-aika, puheensiirtoindeksi ja häiritsevyysetäisyys) sekä tiloihin tarvittavien akustiikkalevyjen määrästä. 
 

– Sekä standardin että Huoneakustiikka-oppaamme tarkoituksena on helpottaa suunnittelijoiden, konsulttien, rakennuttajien ja kiinteistönomistajien työtä akustisesti tarkoituksenmukaisten tilojen toteuttamiseksi. Opas sisältää käytännön ratkaisuja, jotka havainnollistavat kuinka standardissa esitetyt huoneakustiikalle asetetut vaatimukset voidaan saavuttaa, toteaa konseptikehittäjä Tiia Huuskonen Ecophonilta. 

– Huoneakustiikka-opas tarjoaa konkretiaa, jota urakoitsijat, arkkitehdit ja loppukäyttäjät tarvitsevat: sen avulla on helpompi hahmottaa, onko suunnitelmissa riittävästi absorboivaa materiaalia hyvän ääniympäristön takaamiseksi, Pallaskorpi lisää. 

– Hyvä akustiikka on myös hyvinvointitekijä, sillä meluisa ääniympäristö nostaa stressitasoja. Tilanteen mukaan suunniteltu ja hyvin toteutettu huoneakustiikka tukee rakennuksen käyttötarkoitusta ja tekee tilakokemuksesta miellyttävän, kiteyttää Huuskonen.  


Osta SFS 5907:2022 Rakennusten akustinen suunnittelu ja laatuluokitus (SFS Standardien verkkokauppa)

Katso SFS 5907 -julkaisuwebinaarin aineisto ja tallenne (Metsta)