Atpūties un izbaudi maltīti

Kafejnīcām un ēdnīcām ir jābūt vietai, kur cilvēkiem ir iespēja atpūsties un izbaudīt ēdienu, kā arī vienlaikus sarunāties. Runāšanas un klausīšanās komforta līmenis šāda tipa telpās ir jāsaglabā augsts.  

Parasti kafejnīcas atrodas lielā izbūvētā telpā ar augstiem griestiem. Ja skaņa netiek kontrolēta, tad tā vienlaikus atskan no griestiem un izplatās dažādos virzienos, radot atbalsi. Līdz ar to skaņas līmenis paagstināsies un  telpā nebūs patīkami uzturēties. 

Grūtības

  • Novērst skaņas līmeņa pasliktināšanos
  • Novērsta skaņas nekontrolētu izplatīšanos

Risinājums

  • Skaņu absorbējošas griestu un sienu plāksnes.
  • Izmantot skaņu absorbējošus aizsegus, kas atdala sēdošos ēdnīcas apmeklētājus.
  • Ēdnīcām ieteicams atrasties telpās, kas atrodas tālāk no darba vietām.

Akustiskie apsvērumi

Rekomendētie produkti Ednīcām