Ēku ugunsdrošības dizains

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fireUgunsdrošības dizaina galvenais mērķis ir samazināt ugunsgrēka bojājumus ēkā:

 • novērst kaitējumu cilvēkiem
 • ierobežot materiālos un finansiālos zaudējumus

Degošā ēkā bieži vien pastāv liels savainošanās risks. Lai varētu droši veikt degošas ēkas evakuāciju, ir jāņem vērā: 

 • ugunsgrēka gāzes
 • redzamība
 • karstuma radiācija
 • temperatūra.

Tātad, lai evakuētu ēku droši, gaisa temperatūra telpā, caur kuru izved cilvēkus, nedrīkst pārsniegt apmēram 80°C.

Kopējā ēkas ugunsdrošība

Kopējā ēkas ugunsdrošība un tās specifiskā funkcija ir ļoti sarežģīta, kas skar vairākas jomas: 

 • Ēka pati par sevi, tai skaitā dizains, būvniecības elementi, materiāli, iekštelpu aprīkojums un mēbeles
 • Ugunsgrēka atklāšanas sistēmas un signalizācija
 • Evakuācijas organizēšana un prakse
 • Ugunsdzēsēju brigādes glābšanas centieni
 • Ugunsgrēka dzēšana un kontrolēšana. Daļēji ar automātisku uguns dzēšanas sistēmu palīdzību un daļēji ar aktīvām darbībām no ugunsdzēsēju puses

Būvniecības normatīvos un dažādos standartos un regulos parasti šie jautājumi ir atrunāti. Būvniecības normatīvi parasti ir vieni un tie paši vienas valsts ietvaros, bet var atšķirties dažādās valstīs. Standarti un reguli var būt vai nu valstiskā līmenī (piemēram, DIN, BS un ASTM) vai starptautiskā (EN- un ISO-standarti).