Srozumitelnost řeči

Srozumitelnost řeči chápeme jako kvalitu přenosu řeči směrem k posluchači. V místnosti s ozvěnou a hlukem pozadí nemusí být řeč srozumitelná.

 

Nesrozumitelná

Srozumitelná

 

 

Clarity. Room acoustic descriptors.
 

Zvuk, který k posluchači dorazí jako první, se nazývá přímý zvuk. Ten je následován krátkými dozvuky. Krátkými dozvuky rozumíme takové zvuky, které k posluchači dorazí do 50ms; ty považujeme za integrované do zvuku přímého, mající na srozumitelnost řeči pozitivní vliv. Dozvuky, které k posluchači dorazí později, mohou být již vnímány jako rušivé.

 
 
Clarity. Room acoustic descriptors.
 
 

Při meření srozumitelnosti řeči (C50) porovnávána energie krátkých dozvuků s energií dozvuků pozdějších. C50 měříme v dB. Vyšší výsledné hodnoty odpovídají větší srozumitelnosti řeči.

 
 

Dalším způsobem měření je tzv. Index přenosu řeči (STI). Když je přenos řeči perfektní, tak STI = 1. V učebně o normální velikosti by tato hodnota neměla překročit 0,75. Při nedokonalém přenosu řeči dochází ke zhoršenému vnímání hlasových variací posluchačem. Faktory, které negativně ovlivňují přenos řeči a podílejí se na snížení faktoru STI, mohou být například hluk pozadí, dlouhá doba dozvuku nebo ozvěny.

STI bad speech transmision

Špatný přenos hlasu

 
STI good speech transmission

Dobrý přenos hlasu

 

Atribut

Objektivní deskriptor

Označení

Jednotka

Výklad

Standard

Srozumitelnost řeči

Srozumitelnost řeči

C50

dB

Měření poměru časných vs. pozdních dozvuků.

ISO 3382-1

Srozumitelnost řeči

Index srozumitelnosti řeči

STI

Index (0-1)

Měření kvality přenosu hlasu od řečníka směrem k posluchači.

IEC 60268-16