Funkční požadavky

Vlastnosti výrobků musí splňovat standardy budovy a individuální nároky kladené na použité materiály.

CE-označení

Stropní systémy Ecophon jsou označeny CE známkou v souladu s evropským nařízením EN13964:2014.

Čistý prostor

Všechny produkty Ecophon Hygiene™ jsou rozděleny do tříd podle normy ISO 14644-1:2015 a splňují tak požadavky na čisté prostory ohledně počtu polétavých částic.

Uhlíková stopa

Analýzy životního cyklu produktů Ecophon jsou prováděny v souladu s normou ISO 14040 a poskytují transparentní přehled o našem dopadu na životní prostředí.

Koroze

Všechny nosné systémy společnosti Ecophon jsou vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky různé úrovně.

Kvalita vnitřního ovzduší

Přítomnost organických těkavých látek ve výrobcích Ecophon je testována nezávislou laboratoří v souladu s evropskými nařízeními.

Mechanické vlastnosti

Informace včetně zátěžové kapacity pro stropní a nosné systémy Ecophon.

Odolnost povrchu

U vybraných produktů společnosti Ecophon byla hodnocena odolnost povrchu proti opakovaném čištění, a to podle normy ISO 11998:2006.

Odolnost proti baktériím a plísním

Produkty Ecophon podstupují zkoušky ověřující, zda jejich povrch nemůže sloužit jako přirozená živná půda pro baterie či plísně.

Odolnost proti nárazu

Nárazuodolnost výrobků Ecophon je testována v souladu s EN 13964:2014 (stropní panely) a DIN 18032-3 (stěnové absorbéry).

Odolnost vůči chemických látkám

Vybrané produkty společnosti Ecophon jsou odolné vůči čištění pomocí běžných čisticích a dezinfekčních prostředků.

Odolnost vůči vlhkosti

Výrobci stropních podhledů jsou povinni zajistit, že namontované panely budou dostatečně pevné na to, aby udržely vlastní váhu a dodatečné bodové, lineární a rovnoměrné zatížení.

Osvětlení

Zjistěte více o osvětlení, které nabízí Ecophon ve spojení se speciálně upravenými akustickými podhledy.

Požární bezpečnost

Požadavky na požární odolnost podhledových systémů, testovací metody a klasifikace výrobků.

Přístup

Ecophon nabízí stropní systémy, které je možno úplně demontovat, dokonce i se skrytým nosným systémem.

Propustnost vzduchu

Uvnitř některých místností, např. tzv. „čistých prostor“, je zapotřebí řídit tlak vzduchu.

Tepelný komfort

Spojme výbornou akustiku a moderní chladící technologie jako je TABS (tepelně aktivní stavební systémy). Proč? Protože proč bychom se nemohli všichni cítit pohodlně?

Údržba

Čistící metody pro systémy Ecophon. Jak zamezit zbytečnému zašpinění?

Pokročilá údržba

Pokročilé metody čištění a dezinfekce pro hygienicky náročná prostředí.

Vzhled

Na to, jak se budeme v místnosti cítit, má výrazný vliv její vzhled a použité osvětlení.