Co se týká akustického návrhu, je vhodné nejdříve objektivně posoudit různé návrhy a postupy. Pro tento účel byla definována celá řada akustických deskriptorů. Tyto deskriptory se používají při formulování specifikací akustiky v místnosti a ověřování vlivu různých postupů. Samozřejmě by bylo snazší používat pouze jediný deskriptor platný pro všechny místnosti, avšak bohužel sluchový vjem je mnohem složitější a proto je nutné pracovat s více deskriptory.