Běháme, cvičíme a skáčeme

Většina aktivit, které se odehrávají v tělocvičně, jsou velmi hlučné. Vysoká hladina hluku znemožňuje studentům a hráčům, aby se vzájemně slyšeli. Učitelé musí při pokynech zvyšovat hlas, mnohdy přímo křičí. Vzhledem k odehrávajícím se aktivitám včetně mechanických nárazů je nutné, aby akustické řešení bylo nárazu odolné a bezpečné.  Mělo by odolat opakovaným nárazům různých míčů a úderům sportovního vybavení. 

Výzva

  • snížení hladiny hluku
  • zlepšení srozumitelnosti řeči a zamezení vzniku ozvěny 

Řešení

  • akustický nárazu odolný stropní podhled s dobrými absorpčními vlastnostmi
  • nárazu odolné stěnové panely instalované na dvou přilehlých stěnách

Doporučené výrobky 

 Kombinace systémů Akustická účinnost Odolnost vůči nárazům  Kvalita vnitřního prostředí Povrch
Super G Plus A a Akusto Wall/Super G 5 5 4 Super G
5 4 4 Super G


Doporučení se vztahuje na konkrétní aktivitu a prostor na základě srovnání mezi výrobky Ecophon. Použitá je stupnice v rozsahu od 1 do 5, přičemž 5 znamená nejlepší hodnocení. Pro kvalitu vnitřního ovzduší: 5 znamená splnění nařízení emisí VOC A+ a Kalifornské směrnice, 4 znamená splnění nařízení emisí  VOC A a M1 (Finská klasifikace emisí stavebních materiálů).