Zotavování v klidu a tichu

Odpočinek a spánek jsou nezbytnými předpoklady zdraví a součástí našeho každodenního života, ale nejdůležitější význam mají, když jsme nemocní nebo jsme právě podstoupili lékařský zákrok. Odpočinek a spánek má zásadní vliv na hojení a zotavování. 

Design nemocničních pokojů a vyšetřoven by tedy měl zaručovat soukromí, pohodlí a dobrou kvalitu spánku. Pacienti by neměli být vystaveni zvukům a hluku, který by mohl vzbudit negativní pocity jako neklid a stres. Ze stejného důvodu je nezbytné, aby pacient slyšel, co říkají sestry a lékaři.

Výzva

  • Zajištění soukromí
  • Zlepšení vzájemné komunikace
  • Minimalizace dopadu a účinků zvuků uvnitř nemocničního pokoje, například hluku z různých zařízení a řeči
  • Omezení hluku přicházejícího z přilehlých prostor

Řešení

  • Použití velmi kvalitního zvukově pohltivého podhledu a akustických stěnových panelů alespoň na jednu stěnu místnosti
  • Aplikace dobré zvukové izolace mezi nemocničními pokoji, instalace zvukově pohltivého podhledu a akustických stěnových panelů v přilehlých chodbách

Akustické aspekty

Doporučené výrobky do pokojů pro pacienty a vyšetřoven

Stropní řešení Stěnová řešení
Focus Akusto Wall A
Combison Akusto Wall C
Hygiene Meditec A Hygiene Performance Care Wall
Hygiene Meditec E  
Hygiene Clinic A  
Hygiene Clinic E  
Hygiene Performance A  
Hygiene Protect A  
Hygiene Protect Ds