Přístup - jak instalovat a demontovat systémy Ecophon

Accessibility icon

Ecophon nabízí stropní systémy, které je možno úplně demontovat, dokonce i se skrytým nosným systémem.

Strop s četnými integračními prvky vyžaduje pečlivé plánování, design a instalaci. Tabulka níže uvádí minimální demontážní hloubku a minimální celkovou hloubku systémů.

Accessibility, vertical dimensions, illustration for overall depth of system, M01 Δ = Minimální celková hloubka systému: vzdálenost od spodní části stropní nosné konstrukce ke spodní části zavěšeného stropního podhledu

δ Minimální hloubka pro demontáž: rozměr potřebný pro instalaci a demontáž jednotlivých stropních panelů. Je měřen od spodní části zavěšeného stropního podhledu.

Hloubka Δ o.d.s.je měřena, zatímco hodnoty požadované hloubky δ m.d.d. jsou stanoveny empiricky. V praxi to znamená, že měření se může mírně lišit v závislosti na schopnostech a zkušenostech montážníků.

Přístupnost a demontáž stropních systémů Ecophn  

Stropní systém Min.celková hloubak systému Δ (mm) Min. hloubka pro demontáž δ (mm)
Access A 120 80
Access C 130 90
Access Frieze - -
Advantage A 50-100 120-130
Advantage E 60-110 90-110
Combison Duo A 80-100 220
Combison Duo E 90-110 230
Combison Uno A 50-100 200
Combison Uno Ds 105 40
Combison dB A 100 210
Focus A 50-100 120-130
Focus A XL 40-100 65-100
Focus B 23 -
Focus C 23 -
Focus D/A 50 75
Focus Dg 65-115 30
Focus Dg XL & 1200x1200 65 30-55
Focus Ds 65-105 30-40
Focus DS XL & 1200x1200 55-105 30-50
Focus E 60-110 120-160
Focus E XL 50-110 75-110
Focus Ez 80-130 80
Focus F 20 -
Focus Fixiform - -
Focus Flexiform - -
Focus Frieze 110-160 -
Focus Lp 105 20
Focus SQ 23 -
Gedina A 50-100 120-130
Gedina E 60-110 120-130
Hygiene Advance A 150 150-170
Hygiene Clinic A 50-100 120
Hygiene Clinic E 60-110 120-130
Hygiene Protec Ds 105 30
Hygiene ProtecAir A 150 150-170
Hygiene Meditec A 50-100 100-150
Hygiene Meditec E 60-110 110-160
Hygiene Performance A 150 150-170
Hygiene Performance Plus A 150 150-170
Hygiene Performance Ds 105 30
Hygiene Protec A 150 150
Industry Ambit 40 -
Industry Modus  50-100 150-250
Industry RTP 50-100 170-220
Master A 50-100 170-200
Master B 43 -
Master C 43 -
Master Ds 95-140 50
Master E 60-110 170
Master F 40 -
Master Matrix 255 105-180
Master Rigid A 100  120-150
Master Rigid Dp 115  20
Master Rigid E 110  120-170 
Master SQ 43 -
Solo 90
Sombra A 50-100 120
Super G A 150-200 150-200
Super G B 43 
Super G Plus A 42-305