Propustnost vzduchu

Air permeability icon

Uvnitř některých místností, např. tzv. „čistých prostor“, je zapotřebí řídit tlak vzduchu.

Návrh některých systémů Ecophon umožňuje snížit úniky vzduchu způsobené rozdílem v tlaku. Jsou-li produkty nainstalovány podle doporučeného schématu instalace, platí uvedené hodnoty propustnosti při přetlaku či podtlaku s maximální hodnotou 50 Pa.