Čistý prostor

Clean room icon

Všechny produkty Ecophon Hygiene™ jsou rozděleny do tříd podle normy ISO 14644-1:2015 (Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic).

Tím jsou splněny požadavky na čisté prostory ohledně počtu polétavých částic (o velikosti od 0,1 µm do 5 µm) resp. jejich koncentrace ve vzduchu.

ISO třída Velikost částic
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO Class 1 10 2        
ISO Class 2 100  24  10 4    
ISO Class 3 1000  237  102  35  8  
ISO Class 4 10000  2370  1020 352  83   
ISO Class 5 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO Class 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO Class 7       352000 83200  2930 
ISO Class 8       3520000 832000  29300 
ISO Class 9       35200000 8320000  293000 

Další zkoušky rovněž prokázaly, že všechny produkty Ecophon Hygiene™ splňují požadavky francouzské normy NF S 90-351 (Zdravotnická zařízení – Prostory s řízeným prostředím – Požadavky na řízení kontaminace polétavými částicemi).  

V normě je definováno několik rizikových zón, přičemž na zónu 4 jsou kladeny nejpřísnější požadavky. Podmínkou pro schválení pro použití v určité rizikové zóně musejí být u výrobku provedeny zkoušky emise částic podle normy ISO 14644-1 (kinetika dekontaminace částic a řízení mikrobiologických vlastností vzduchu).

Definice rizikových zón podle normy NF S 90-351

Třída rizika  Třída uvolňování částic  Kinetika dekontaminace částic  Mikrobiologická třída 
4 ISO 5 CP(0,5)5 M1
3

ISO 7

CP(0,5)10 M10
2 ISO 8 CP(0,5)20 M100

Kinetika dekontaminace částic (třídy částic)

Třídy kinetiky dekontaminace části - 0,5 μm Čas potřebný pro uvolnění 90 % částic  (min)
CP(0.5)20 ≤ 20
CP(0.5)10 ≤ 10
CP(0.5)5 ≤ 5

Kinetika dekontaminace částic ve třídě 5 znamená, že na povrch produktu dopadnou částice o průměru 0,5 μm a 90 % z nich se znovu uvolní do 5 minut. 

Definice tříd mikrobiologické čistoty 

Třída mikrobiologické čistoty  Maximální koncentrace udávaná počtem živých částic na metr krychlový vzduchu (UFC/m3)
M1 ≤1
M10 10
M100 100

Materiál je kontaminován a po inkubaci se provede odběr vzorků vzduchu a povrchu, aby se zjistilo, že materiál neumožňuje šíření mikrobiální látky. 

Výrobky Ecophon byly testovány na následující druhy:

  • Staphylococcus aureus MRSA
  • Escherichia coli
  • Candida albicans
  • Aspergillus brasiliensis

Vždy se podívejte na technický list daného výrobku, abyste zajistili jeho kompatibilitu se specifickými požadavky na čisté místnosti.