Koroze

Corrosion icon

Klasifikace úrovně koroze prostředí, jemuž jsou stavební konstrukce vystaveny, se provádí podle normy ISO 12944-2.  

Všechny roštové systémy společnosti Ecophon jsou vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky základní úrovně (C1). Vybrané produkty splňují náročnější požadavky vyšších tříd (C3 a/nebo C4):

  • C1: suché a odvětrávané prostředí
  • C3: vlhké prostředí s nízkou mírou znečištění
  • C4: mokré prostředí s vysokou mírou znečištění

U produktů z řady Connect se třída podle normy ISO 12944-2 určuje na základě testů provedených podle metody NORDTEST stanovené v normě NT MAT 003. Požadavky na zkoušení podle této metody jsou v porovnání s normou ISO 12944-2 přísnější.

Roštové systémy Ecophon jsou navíc klasifikovány podle normy EN 13964:2014  (Tabulka 9). Je tak zajištěno, že odolají působení různých faktorů tak, jak jsou v uvedené normě definovány. Tyto informace naleznete v prohlášení o vlastnostech u produktů z řady Connect.  

Vždy zkontrolujte, že třída korozivity uvedená u stropních roštů odpovídá požadované metodě čištění a použitým čisticím přípravkům.