Uhlíková stopa

Environmental footprint icon

Ecophon si zakládá na transparentnosti, a proto používá hodnocení životního cyklu výrobků (LCA). 

V analýze LCA je uvažován opravdu celý cyklus - od těžby surovin až po případné zužitkování.

Ananlýza životního cyklu výrobků Ecophon probíhá v souladu s ISO 14040.

EPD (Environmental Product Declaration)

Výsledky analýzy LCA se uvádějí také v environmentálním prohlášení o výrobku (EPD).

EPD je typem deklarace, která je vždy ověřena tředí nezávislou stranou. EPD výrobků Ecophon jsou v souladu s ISO 14025 a EN 15804. Ověřující strana je v našem případě Švédský institut životního prostředí IVL.