Požární bezpečnost

Fire safety icon

Požadavky kladené na zavěšené stropy v oblasti požární bezpečnosti se mohou lišit v závislosti na typu místnosti i budovy, kde mají být instalovány.

Podrobné požadavky lze nalézt v národních stavebních předpisech. Nicméně dva obecné požadavky lze u zavěšených stropů označit jako zásadní:

 1. Stropy musí pouze zanedbatelnou měrou přispívat k šíření požáru a tvorbě kouřee.
  Toho je dosaženo použitím stropů skládajících se z materiálů a povrchových obkladů, které vyhovují alespoň třídě Euroclass B-s1, d0.

 2. Stropy se nesmějí prolomit a sesunout již v počátečních fázích požáru, kdy ještě může probíhat evakuace a záchranné operace.
  Aby byl tento požadavek splněn, měl by být stropní systém schopen odolat teplotě přibližně 300 °C. (Tepelné vyzařování vrstvy kouřového plynu o teplotě 300 °C odpovídá přibližně podmínkám, kterým je schopen čelit plně vybavený hasič). 

Více informací zde.

Testování a klasifikace výrobků

Reakce na testování

Metody požárního testování jsou obecně navrženy tak, aby simulovaly různé fáze procesu hoření. Testy povrchového obložení jsou pak prováděny za použití zdrojů ohně, představujících počáteční a růstovou fázi požáru. Tyto testovací metody se označují jako testy „reakce na oheň“. Cílem testů reakce na oheň je zhodnotit, jak produkty přispívají při počátečních fázích požáru při:

 • vznětlivosti
 • šíření plamene
 • uvolňování tepla
 • tvorby kouře
 • výskytu hořících kapek a částic

Zkoušky reakce na oheň se obvykle provádějí v malém nebo středním měřítku.

Více informací získáte: testy pořární odolnosti

Evropský systém požární klasifikace – Euroclass 

V Evropě se využívá systém klasifikace materiálů podle jejich reakce při požáru, který je založený na systému Euroclass odpovídající normě EN 13501-1.

Existuje celkem  39 tříd rozdělených do 7 hlavních úrovní; A1, A2, B, C, D, E a F kde A1 je nejlepší kategorie a symbol F označuje produkty a materiály, které nejsou klasifikovány.

Většina hlavních tříd se dělí na vedlejší třídy podle tvorby kouře a výskytu hořících kapek a částic.

Třídy pro tvorbu kouře: s1, s2 a s3, kde s1 je nejlepší.

Třídy pro hořící kapky a částice jsou označeny: d0, d1 a d2, kde d0  je nejlepší.  

Functional demands, Fire safety

1 = hlavní třída

2 = tvorba kouře 

3 = výskyt hořících kapek a částic