Euroclasses

Níže je uveden systém klasifikace materiálů podle jejich reakce při požáru, který je založený na systému Euroclass odpovídající normě EN 13501-1.  

Klasifikace používá údaje z testu při reakci na požár. 

Euroclasses
A1    
A2-s1,d0
A2-s1,d1
A2-s1,d2
A2-s2,d0
A2-s2,d1
A2-s2,d2
A2-s3,d0
A2-s3,d1
A2-s3,d2
B-s1,d0
B-s1,d1
B-s1,d2
B-s2,d0
B-s2,d1
B-s2,d2
B-s3,d0
B-s3,d1
B-s3,d2
C-s1,d0
C-s1,d1
C-s1,d2
C-s2,d0
C-s2,d1
C-s2,d2
C-s3,d0
C-s3,d1
C-s3,d2
D-s1,d0
D-s1,d1
D-s1,d2
D-s2,d0
D-s2,d1
D-s2,d2
D-s3,d0
D-s3,d1
D-s3,d2
E
 
 
E-d2
 
 
F
 
 

 

 Graf udává vztah mezi požárním procesem a třídami:

Functional demands, Fire safety

  1. Teplota
  2. Gradování
  3. Počátek
  4. Nárůst
  5. Rozvinutý
  6. Pokles
  7. Čas
  8. Třída Euroclass
  9. Třídy požární odolnosti