Testy požární odolnosti

Kompletní stavební prvky (dveře, podlahové konstrukce, příčky atd.), které se používají k oddělení požárních úseků, se testují na případ plně rozvinutého požáru. Tyto zkušební metody se nazývají „testy požární odolnosti“ a provádějí se v plném rozsahu. Teplota ve zkušební peci sleduje tzv. „standardní požární křivku“, která je navržena tak, aby představovala plně rozvinutý oheň. Tyto vlastnosti jsou popsány a hodnoceny jako R, E a I:

  • R = zátežová kapacita 
  • E = integrita (schopnost zabranňvat úniku plamenů a horkých plynů)
  • I = izolace (schopnost snižovat přenos tepla) 

Písmena R, E a I mohou být uvedena také v kombinaci RE nebo EI a jsou doplněna indexem časové třídy např. EI 30. Časová třída označuje minimální dobu v minutách, po kterou budova odolává. Stavební materiály klasifikované jako "ohnizdorné" s ohledem na integritu (E) a izolaci (I) se používají k zabránění šíření ohně mezi požárními komorami.