Požární bezpečnost v budovách

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fireHlavním účelem návrhu protipožárního zabezpečení budovy je minimalizovat následky ohně. V principu jde o:

 • zabránění zranění lidí
 • omezení materiálních a ekonomických škod 

V hořící budově se podmínky mohou rychle změnit tak, že vznikne bezprostřední riziko zranění člověka. V rámci parametrů bezpečné evakuace je třeba uvažovat

 • požární plyny
 • viditelnost
 • tepelné vyzařování
 • teplotu.

Aby bylo možno například provést bezpečnou evakuaci, neměla by teplota vzduchu v místnostech, kudy evakuovaní lidé procházejí, přesáhnout přibližně 80 °C.

Celková požární ochrana budovy

Celková požární ochrana budovy a její specifická funkce je komplexním problémem, který zahrnuje několik oblastí a způsoby jejich vzájemné interakce

 • budovu samu včetně jejího návrhu, stavebních prvků, materiálů, vybavení interiéru a nábytku;
 • systémy detekce požáru a poplachové systémy;
 • organizaci a nácvik průběhu evakuace, například ve školách a ústavech sociální péče;
 • záchranné práce hasičských sborů;
 • hašení a kontrolu ohně. Částečně realizováno automatickými hasicími systémy a zčásti případnými aktivními zásahy, např. zásahy hasičských sborů.

Stavební předpisy a různé typy standardů normálně pokrývají první a druhý bod. Stavební předpisy jsou definovány na národní bázi a v jednotlivých zemích se mohou lišit. Standardy mohou být vytvořeny buď na národní úrovni (např. DIN, BS a ASTM), nebo na úrovni mezinárodní (standardy EN- a ISO).