Odolnost vůči vlhkosti

Humidity resistance icon

Výrobci stropních podhledů jsou povinni zajistit, že namontované panely budou dostatečně pevné na to, aby udržely vlastní váhu a dodatečné bodové, lineární a rovnoměrné zatížení.  

K ověření se využívá zkouška pevnosti v tahu za ohybu (FTS) v souladu s normou EN 13964:2014 (příloha F u stropních podhledů a příloha J pro baffle) za stanovených podmínek a tříd podle tabulky 8 uvedené v normě EN 13964:2014. 

Možnost použití panelů ve vlhkém prostředí nalezente v Prohlášení o vlastnostech.

Tabulka 8, EN 13964:2014

Třída  Podmínky
A Součásti stavby vystavené ovzduší s proměnlivou relativní vlhkostí do 70 % a proměnlivou teplotou do 25 °C, ale neobsahujícímu korozivní znečišťující látky. 
B Součásti stavby vystavené ovzduší s proměnlivou relativní vlhkostí do 90 % a proměnlivou teplotou do 30 °C, ale neobsahujícímu korozivní znečišťující látky. 
C Součásti stavby vystavené ovzduší s proměnlivou relativní vlhkostí do 95 % a proměnlivou teplotou do 30 °C obsahujícímu korozivní znečišťující látky.
D Přísnější než uvedené výše.