Kvalita vnitřního ovzduší

V dnešní době trávíme více než 90% našeho času v interiérech, proto má kvalita vnitřního ovzduší značný dopad nejen na naše zdraví, ale také na naši pracovní produktivitu. 

Kvalita vnitřního vzduchu je závisla na mnoha faktorech, jako je např. ventilační systém.

Znečištění vzduchu může být zapříčiněno emisemi materiálů (např. nábytkem), které jsou použity v interiéru. Tyto emise nazýváme organické těkavé látky (VOC).

Stavební materiály mohou být významným zdrojem VOC v interiérech, proto je důležité dbát na hodnotu emisí při výběru produktů. Také je důležité se ujistit, že zvolené výrobky neobsahují chemikálie, které by měly negativní dopad na zdraví.

Přítomnost organických těkavých látek ve výrobcích Ecophon je testována nezávislou laboratoří v souladu s evropskými nařízeními. Výsledné hodnoty emisí se pak promítají do získané úrovně certifikace.