Osvětlení

Lighting icon

Následující část popisuje konkrétní vlastnosti produktů s osvětlením, které jsou uvedeny na stránce s aktuálními výrobky a další informace o osvětlení.

Výkon systému

Celkový výkon systému se měří na jednotku pomocí součtu LED osvětlení a LED napájení. Systémová jednotka je Watt (W).

Zdroj osvětlení

Výkon zdroje se počítá zvlášť. Jednotkou výkonu osvětlení je Watt (W).

Světelný tok

Světelný tok je intenzita světla, která projde skrz instalaci. Jednotka světelného toku je lumen (lm).

Výkon osvětlení

Výkon osvětlení je výkon celkové instalace. Vzoreček pro výpočet:

Světelný tok lm / Systémový výkon W = Výkon lm/W

Barevná teplota světla

Barevná teplota světla je vždy uvedena na obalu výrobků. Nejvíce vnitřních osvětlení má 3000K nebo 4000K, tedy bílé osvětlení. 4000K je však studenější odstín než 3000K. 4000K se nazývá neutrální bílá. 4000K a 3000K je teplejší odstín bílé.

Jednotka barevné teploty světla je Kelvin (K). 

Jednota barevného vjemu (CRI)

CRI je obecný indikátor, jak se přirozené barvy budou objevovat při osvětlení světelným zdrojem. Standardně CRI Ra 70 bude ve většině světelných instalací.

Jednotkou věrnosti barevného vjemu lidským okem je Ra.

Tolerance odstínu barvy

MacAdamova elipsa je úsek barev, které jsou pouhým okem identické. LED diody mají přirozený rozptyl v barevné teplotě světla, ačkoliv jsou všechny vyrobeny stejným procesem. Aby byl výsledný  odstín instalace vždy stejný  i v případě mnoha panelů vedle sebe, LED diody by se téměř neměly lišit. Řešení je jednoduché - diody se rozřadí podle jejich barevného úseku.

MacAdamova elipsa 1-3 se typicky používá v případech, kdy jsou vysoké nároky na jednotnost osvětlení.

MacAdamova elipsa 3-5 se typicky používá v běžných interiérech.

MacAdamova elipsa 5-7 se hlavně používá ve venkovním prostředí a u výrobků s nižšími nároky na jednotnost barvy osvětlení.

Jednotkou MacAdamovy elipsy je SDCM (standardní barevná odchylka).

Poměr světelného výstupu

Poměr světelného výstupu (LOR) je procento světla, které projde ven skrz světělný kryt. Pro LED instalace je toto procento 100%.

Údaje o osvětlení

Tenká křivka znázorňuje přenos a představuje světelnou intenzitu v cd/klm z různých úhlů pohledu. Plná čára znázorňuje přenos světla kolmo směrem k lampě k podélné ose. Přerušovaná čára ukazuje přenos světla v podélném směru. Směr nahoru a dolů ukazuje přímý a nepřímý světelný výstup z instalace. Software pro plánování osvětlení jako například Dialux může využít údaje o světelném výstupu.

 

Příklad asymetrické křivky distribuce světla.

Příklad symetrické křivky distribuce světla.

Příklad rozptýlené distribuce světla.


Očekávaná životnost

LED součásti jsou v typech L70, L80 nebo L90. Hodnota L říká, jaký světelný výkon v procentech můžete očekávat ve stanoveném čase, během kterého je světlo používáno. 

Příklad: L90 >100000h = 90% světla po 100000 hodinách zapnutého osvětlení.

LUX 

Lux je jednotka měření světla, která zohledňuje plochu, neboli intenzitu světla.

Jednotku používáme při měření světelného výstupu v konkrétním prostoru, přičemž 1 lux je stejný jako 1 lumen na metr čtvereční. Lux je výborný indikátor při měření intenzity světelných paprsků. Když je světelný výstup koncentrován na menší ploše, tak považujeme světlo za ostré. Když je světlo rozloženo rovnoměrně, připadá nám spíše slabé.

Jednotkou osvětlení je Lux (lx).

Ochrana před vnějšími vlivy (IP)

Světelné instalace mají vlastní IP kód. To je dvoumístný kód, který popisuje stupeň odolnosti vůči vnějším vlivům, vlhkosti a vodě. Tabulka pod textem popisuje vlastnosti jednotlivých výrobků s IP kódy.

Běžný IP stupeň v kancelářích a ve školách je IP20.

Ochrana vůči vnějším vlivům Ochrana proti vlhkosti a vodě
  Nechráněno Kapající voda Postřik vodou Cákání vodou Tryskání vody
Ochrana před elektrickým proudem  IP20  IP21  IP23    
Ochrana před elektrickým proudem  IP40  IP41  IP43  IP44  IP45
Protiprachová ochrana        IP54  IP55
Povrch proti prachovým částicím          IP65

Třída zařízení

Ve výrobním průmyslu se používá klasifikace podle IEC, která rozlišuje výrobky podle zapojení do země.

Třída I

Instalace, která je zapojená do země zvláštním terminálem.

Třída II

Třída II neboli dvounásobně utěsněné elektrické spotřebiče jsou ty, které nepotřebují bezpečnostní zapojení do země.

Základním měřítkem je bezpečnost i v případě, že dojde k chybě při zapojení nebo při použití. V žádném případě nehrozí riziko elektrikého šoku i bez uzemnění. Většinou výrobek obsahuje dvě vrstvy izolačního materiálu kolem aktivních součástek nebo zvýšenou izolační vrstvou.

Třída III

Třída III jsou ta osvětlení, která jsou chráněna proti elektrickému šoku díky extrémně nízkému napětí (SELV). Vyšší napětí tedy nikdy nevznikne. 

CE označení svítidel

Jakékoliv osvětlení vyrobeno v EU / EEA musí mít známku CE. Označení je povinné a znamená, že produkt splňuje požadavky podle platných rozhodnutí CE.