Odolnost proti baktériím a plísním

Produkty Ecophon podstupují zkoušky ověřující, zda jejich povrch nemůže sloužit jako přirozená živná půda pro baterie či plísně.

Aby bylo sníženo riziko výskytu mikroorganismů, musí být podhled pravidelně čištěn a zajištěna hladina relativní vlhkosti a teploty v místnosti. Zkoušky jsou prováděny podle metod A (růst plísní) a C (množení bakterií) stanovených normou ISO 846:1997):

 ISO 846, Metoda A

  • Paecilomyces variotii
  • Penicillium funiculosum
  • Aspergillus niger
  • Gliocladium virens
  • Chaetomium globosum

ISO 846, Metoda C

  • Pseudomonas aeruginosa

Podle normy ISO 846 se materiály dělí do tříd na škále od 0 (nedochází k množení mikroorganismů) do 5 (výrazné množení mikroorganismů). Všechny produkty Ecophon Hygiene™ splňují požadavky pro třídu 0 nebo 1.

V technickém listu výrobku ověřte, pro jaké prostředí je vhodný.