Odolnost proti baktériím a plísním

Mould and bacteria resistance icon

Produkty Ecophon podstupují zkoušky ověřující, zda jejich povrch nemůže sloužit jako přirozená živná půda pro baterie či plísně.

Aby bylo sníženo riziko výskytu mikroorganismů, musí být podhled pravidelně čištěn a zajištěna hladina relativní vlhkosti a teploty v místnosti. Zkoušky jsou prováděny podle metod A (růst plísní) a C (množení bakterií) stanovených normou ISO 846:1997):

ISO 846, Metoda A

  • Paecilomyces variotii
  • Penicillium funiculosum
  • Aspergillus niger
  • Gliocladium virens
  • Chaetomium globosum

ISO 846, Metoda C

  • Pseudomonas aeruginosa

Podle normy ISO 846 se materiály dělí do tříd na škále od 0 (nedochází k množení mikroorganismů) do 5 (výrazné množení mikroorganismů). Všechny produkty Ecophon Hygiene™ splňují požadavky pro třídu 0 nebo 1.

V technickém listu výrobku ověřte, pro jaké prostředí je vhodný.