Vzhled

Na to, jak se budeme v místnosti cítit, má výrazný vliv její vzhled a použité osvětlení. Světlejší povrchy rovněž přispívají ke snížení nákladů na osvětlení. 

Hodnoty světelné odrazivosti u stropů 

Světelná odrazivost udává, jaké procento světla se po dopadu na povrch odrazí. Aby došlo k nejlepšímu využití jak denního světla, tak umělého osvětlení, měla by být světelná odrazivost stropu vysoká.

Hodnoty světelné odrazivosti se měří v souladu s normou BS 8493:2008+A1:2010. Naměřené hodnoty se stanovují pro tzv. standardního 10stupňového pozorovatele CIE (1964) a standardní iluminant CIE D65.

Lesk

Lesk určuje, do jaké míry povrch odráží světlo, aniž by se rozptýlilo. 

Lesk se vyjadřuje jako hodnota pro určitý úhel – 20°, 60° nebo 85°. 

Míra lesku se obvykle pohybuje mezi 0 a 100, kde hodnoty nižší než 10 označují nízký lesk, 10–70 střední lesk a vyšší než 70 vysoký lesk. Lesk se hodnotí podle platných norem, jako jsou ISO 2813 či ASTM D 523.