Veškerá práva Saint-Gobain Ecophon AB vyhrazena

Tyto informace jsou poskytovány zdarma k obecným informačním účelům. Smyslem tohoto vymezení odpovědnosti není popření žádných požadavků uvedených v platných švédských zákonech ani vyloučení odpovědnosti za záležitosti, které podle těchto zákonů nesmí být vyloučeny. 

Tyto informace poskytují obecné rady ohledně toho, který produkt je nejvhodnější pro dané požadavky a ilustrují navrhované použití pro náš sortiment akustických systémů. Technické údaje jsou založeny na výsledcích získaných za typických nebo zkušebních podmínek nebo na zkušenostech s dlouhodobým používáním za normálních podmínek. 

Stanovené funkce a vlastnosti výrobků a systémů jsou platné pouze při dodržení instrukcí, instalačních diagramů, montážních návodů, návodů na údržbu a dalších podmínek a doporučení, která musí být zvážena a dodržena. Za jakoukoliv závadu způsobenou nedodržením návodů a instrukcí, např. záměnou určitých komponentů nebo produktů, která způsobí změnu funkce a výsledný efekt výrobku, Ecophon nepřebírá žádnou odpovědnost za funkce a vlastnosti výrobků a systémů, ani za celkově dosažený výsledek. 

Veškeré popisy, ilustrace, moduly a rozměry v informacích představují pouze všeobecné údaje a nejsou součástí žádné smlouvy. Produkty a systémy, které jsou zde uváděny se mohou změnit bez předchozího upozornění. 

Informace a zde uvedený software může obsahovat technické chyby, překlepy nebo jiné druhy chyb a nepřesností. Ecophon nepřebírá za tyto nedostatky žádnou odpovědnost. Produkty a systémy jsou zde uváděny jako obsahy, které mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 

Ecophon negarantuje žádnou záruku, že veškeré informace a software uvedený na webových stránkách společnosti Ecophon je obsahově bez chyb a nepřesností a že další obsahy stránek jsou bez počítačových virů nebo jiných poškozujících složek. 

Odkazy na externí webové stránky nebo externí zdroje jsou uvedeny pouze pro usnadnění orientace. Ecophon nepřebírá odpovědnost za externí odkazy ani jejich uveřejněním nedává souhlas s obsahy stránek externích odkazů.