Děkujeme za vyplnění soutěžních otázek!

Nejpozději do 48 hodin (vyjma dnů pracovního klidu) Vás budeme informovat, zda Vaše odpovědi byly správné a jste zařazeni do slosování.