Případová studie Hradecké oční sanatorium

To, že má zvukové prostředí velký vliv na chování a výkon lidí, už prokázalo mnoho studií. Nadměrná hluková zátěž má navíc negativní dopad na lidské zdraví, a to včetně psychické pohody. Paradoxem je, že právě zdravotnická zařízení, která o zdraví pečují, často neodpovídají potřebám pacientů a personálu s ohledem na zvukové prostředí.

„Když jsem se v létě 2020 setkala s panem primářem Danielem Horeckým a sestrami očního sanatoria a mluvili jsme o hluku, ozvěně, únavě, dopadech na pracovní výkon a také o možných řešeních, která vytvoří příjemné akustické prostředí, naslouchali mi s jistou mírou nejistoty. Ale na to jsem zvyklá“, uvádí Iveta Králová, konzultant prostorové akustiky společnosti Saint-Gobain Ecophon.

Snadno si zvykneme i na hlučné prostředí

Populace je čím dál více vystavena hlukové zátěži. Pod hlučným prostředím si lidé často představují místa, kde se něco staví, vrtá, mluví nahlas, a to vždy ve spojitosti s velkým počtem osob. Hluk se stává nedílnou součástí našich životů, ať už v exteriéru nebo interiéru. Prostředí zdravotnických zařízení, např. operační sál, je typickou ukázkou, jak i v relativně malé místnosti vzniká echo a nepříjemné dozvuky. Rozhodujícím faktorem jsou pak případné zdroje hluku, kterými mohou být přístroje, řeč a pobyt v místnosti včetně provádění úkonů. Nutno zmínit, že personál i pacienti jsou většinou zvyklí na hlučnější prostředí ve zdravotnictví, protože nemají srovnání.

 

Hygiena na prvním místě

Volba stavebního materiálu je ve zdravotnických zařízeních důležitá. Hygiena je zde totiž na prvním místě, a proto je potřeba využívat jen ty materiály, které jsou lehce omyvatelné, tvrdé a robustní. Právě tvrdost a odrazivost materiálů je v rozporu s vytvořením akustické pohody.

Na upřesněnou - zvuk je energie, která se šíří prostorem různými směry, odráží se od tvrdých povrchů a pokud ji do cesty nevstoupí materiál, který by ji absorboval, tak zůstává v místnosti po určitou dobu v podobě nepříjemného echa a hladiny hluku.

 „Na operačním sále provádíme pravidelnou dezinfekci stěn včetně stropu. V minulosti jsme se potýkali s problémem, že  podhledy nebyly pevně zafixovány, takže se nám různě posouvaly a nadzvedávaly,“ popisuje stav před stavebními úpravami Iva Pospíšilová, vrchní sestra Hradeckého očního sanatoria..

 

Odvaha vyzkoušet něco nového se vyplatila

Při stavbě nemocnic a dalších zdravotnických zařízení se obvykle postupuje dle zavedených postupů, které ale ne vždy odpovídají skutečným nárokům na zdravé vnitřní prostředí. Často panuje mylná představa, že zařízení je nutné stavět jedním a tím samým způsobem z důvodu vysokých hygienických nároků. Na ty duševní, na které má akustické prostředí vliv, se ale velmi často zapomíná. Hradecké oční sanatorium jej ale zohlednilo při přestavbě svého operačního sálu a přistoupilo k instalaci akustických podhledů, které splňují všechna přísná kritéria na údržbu, použití dezinfekce, odolnost vůči baktériím a čistotu místnosti a rázem vzniklo úplně jiné pracoviště. Nové zvukové prostředí bylo pro personál velkým překvapením.

 

Charakteristika operačního sálu

Plocha sálu je 26m2. Na sále se provádí operace a zákroky očí. Místnost je vybavena speciálním mikroskopem, nerezovými stoly, křeslem a stoličkami, dále je zde velký monitor a další nezbytné vybavení pro péči o pacienta. Běžně se na operačním sále pohybuje personál v celkovém počtu 3-4 osoby.

Původně byl sál opatřen stropními panely, které byly schopny absorbovat pouze 10% příchozí zvukové energie.

Měření parametrů prostorové akustiky 

a) Doba dozvuku a hladina akustického tlaku

operacnisalgraf1.jpg

b) Srozumitelnost řeči

Musíme si na operačním sále dobře rozumět?

Při takto náročných operacích je výměna informací klíčová. Nelze přeslechnout informaci a následně chybovat. Právě proto je srozumitelnost řeči – jako parametr prostorové akustiky – klíčový. V tomto případě dáváme srozumitelnost řeči na stejné místo jako dozvuk či hladinu akustického tlaku, ne-li na přední pozici.

operacnisal2.jpg

operacnisal3.jpg

 

Pracovní prostředí – nové, lepší a zdravé

Často je velmi obtížné pochopit, jak moc může úprava prostoru akustiku v místnosti zlepšit. Nejlepší je osobní zkušenost. To se potvrdilo hned po instalaci hygienického podhledu Ecophon Advance™, kdy pozitivní a překvapivé reakce sester a pana primáře na sebe nenechaly dlouho čekat.

Panel Ecophon Hygiene Advance™ je  potažený nepropustnou fólií Advance™

Ideální řešení pro denní pokročilé čištění silnými chemikáliemi a vlhké prostory.

„Při prvním operačním programu po rekonstrukci stropu jsem hned poznal změnu k lepšímu, co se týče odhlučnění a rezonance zvuku, která se výrazně zmenšila. Vzhledem k tomu, že si pouštíme na sále hudbu, tak i hudba má měkčí zvuk a nerezonuje,“ hodnotí změnu primář MUDr. Daniel Horecký.