People in meeting room with square and circular wall absorbers

Kanceláře Too Good To Go

Projekt: Kanceláře firmy Too Good To Go

Segment: Kanceláře

Země/město: Polsko/Varšava

Montážník: Budmal Art.

Architekt: Workplace Małgorzata Romanowicz and Aleksandra Czarnecka

Fotograf: Bartosz Makowski

 

Design kanceláří v duchu menšího množství odpadu a cirkulární ekonomiky

40 % veškerého odpadu vyprodukovaného na světě pochází ze stavebnictví, které je zodpovědné za podobné procento emisí všech skleníkových plynů. Environmentální certifikace, které motivují ke snižování dopadu na životní prostředí, se většinou provádějí pro budovy – téměř nikdy pro interiéry. Nejčastěji se však vyměňují a vyřazují dokončovací materiály a zařízení budov.

Tuto výzvu řešil dánský start-up a tvůrce aplikace s názvem „Too Good To Go“, která slouží k prevenci plýtvání potravinami. Bylo to, když plánovali svou kancelář ve Varšavě. Cílem bylo vybrat, navrhnout a uspořádat kancelářské prostory tak, aby se snížilo množství odpadu, docházelo k co nejmenší zátěži životního prostředí a zároveň se týmu zajistily co nejlepší pracovní podmínky.

Projektantsky to svěřili varšavskému studiu Workplace research & design. Společnost Ecophon vybrala a dodala akustické stropní a stěnové panely se sníženým dopadem na životní prostředí. V případě obou společností (Ecophon i architektonická kancelář Workplace) se v rámci tohoto projektu uvedla do praxe metodika s názvem „Směrnice pro navrhování kanceláří s menším množstvím odpadu“, na které již dříve oba subjekty spolupracovaly pod křídly Polské rady pro ekologické stavby.

Cílem bylo zařídit kancelářské prostory tak, aby produkovaly méně odpadu, co nejméně zatěžovaly životní prostředí a zároveň poskytovaly týmu co nejlepší pracovní podmínky.

Myšlenka na design s menším množstvím odpadu

Kanceláře navržené s využitím myšlenky „Less Waste“ (méně odpadu) jsou založeny na univerzálních řešeních a odolných materiálech jejich doba životnosti již skončila nebo se dovrší během následujících pěti let. Primárně se vybírají již používané výrobky a taková funkční a materiálová řešení, která prodlouží životní cyklus návrhu kanceláře a zároveň co nejméně zatěžují životní prostředí.

Kritéria výběru jsou tedy tato: oběhový charakter (upřednostňovány jsou již používané výrobky, které lze znovu použít nebo recyklovat), univerzálnost, trvanlivost, nízká uhlíková stopa a přirozeně i použitelnost. Každý prvek by měl mít důležitou funkci.

Umístění kancelářských prostor

Firma si pronajala dvě patra v jednom ze vzdušných nájemních domů v ulici Piękna v jižní části centra Varšavy (Śródmieście Południowe). Důvodem výběru byl jedinečný charakter tohoto místa, četné možnosti městské dopravy a skutečnost, že pronajatá podlaží již byla pro kancelářské účely využívána.

Vysoké místnosti nájemního domu s obrovskými okny vytvářely neopakovatelnou atmosféru a dávaly hodně světla, měly ale i nevýhody – špatnou akustiku.

Funkční uspořádání

Záměrem bylo co nejméně zasahovat do stávajícího uspořádání, aby se předešlo demolicím. Na ploše 600 m2 byla navržena pracoviště pro 40 osob, velký rezervní prostor pro dynamický růst podniku, útulné zasedací místnosti a různé společenské prostory. Ty byly z pohledu firmy velmi důležité, protože se jednalo o osoby, které dříve pracovaly pouze na dálku. Z tohoto důvodu byly součástí designu kanceláří kuchyně se společným stolem nebo velká místnost pro cvičení a odpočinek.

 

Dobré podmínky zaměstnanců

Vzhledem k přírodnímu prostředí bylo záměrem omezit dispoziční prvky na minimum, aniž by došlo k omezení dobrých podmínek a komfortu zaměstnanců. Vysoké stropy v budově v kombinaci s obrovskými okny vytvářely jedinečnou atmosféru a propouštěly spoustu světla, ale měly také nevýhodu – špatnou akustiku. V interiérech se ozývaly zvuky, které se odrážely od tvrdých povrchů stěn a stropů, a tím zesilovaly hluk. Bylo nutné zlepšit akustiku kanceláří, aby mohly týmy efektivně spolupracovat, mluvit a slyšet jen to, co potřebují.

Kancelářské uspořádání navržené v souladu s myšlenkou Less waste je založeno na univerzálních řešeních a odolných materiálech.

Lepší akustika s nižší ekologickou zátěží

Tvorba akustiky kanceláří byla svěřena společnosti Ecophon díky jejím zkušenostem a nabízeným efektivním řešením, která měla menší dopad na životní prostředí.

Byla provedena důkladná analýza designu a plánovaného vybavení kanceláří, aby bylo v zájmu komfortu týmů možné určit, jaká akustická řešení jsou nutná a kde. Konečné rozvržení a barevná schémata vybrali návrháři. Akustické panely Ecophon na stěnách a stropě účinně snížily hlučnost v kancelářích typu „open space“ a zpříjemnily hovory v konferenčních místnostech

Výsledky

Většina (asi 80 %) použitých panelů byla již dříve použita v jiných kancelářských prostorách nebo pocházela z testovacích sestav. Bylo to možné díky trvanlivosti a flexibilitě akustických systémů, ale i díky otevřenému přístupu klienta a návrhářů. Panely prošly změnou: z modulárních dlaždic se staly volně zavěšené ostrůvky a velkoformátové stěnové panely byly rozděleny na malé čtverce připomínající barevné upomínkové lístečky. Druhý život dostaly i koberce, většina nábytku a dokonce i rostliny.

V praxi to znamenalo téměř úplné snížení spotřeby přírodních zdrojů, emisí skleníkových plynů a produkce odpadu ve srovnání se standardním řešením kanceláří.

Výsledný komfortní prostor zohledňoval potřeby zaměstnanců i organizace. Bez zbytečných ozdob, s ohledem na přírodní prostředí. Myšlenka menšího plýtvání, která je každodenním posláním firmy Too Good To Go, se zde projevila naplno.

Kancelářské prostory, jejich úprava a plánované vybavení byly pečlivě analyzovány, aby se zjistilo, jaká akustická řešení jsou nezbytná a kde jsou nezbytná pro zajištění pohodlí zaměstnanců.

Tekst: Magda Szubert