Vliv hluku na vzdělávání

Hladiny hluku ve školách jsou často dostatečně vysoké na to, aby negativně ovlivnily zdraví a pohodu studentů a učitelů. A akustika hraje důležitou roli při zmírňování hluku. Ale o kolik a do jaké míry?

 

Toto shrnutí zkoumá současné vědecké důkazy ukazující vliv akustického prostředí na učení, chování a poznávání studentů. Důležité je, že také zvažuje, jak jsou ovlivněni lidé s dalšími potřebami naslouchání.


V tomto shrnutí se dozvíte:

  Jak špatná je skutečně hladina hluku ve školách?
  Jaká jsou rizika výuky v hlučném prostředí pro zdraví a pohodu našich učitelů?
  Ovlivňuje hluk koncentraci a chování žáků?
  Může zlepšení akustiky vést k lepším výsledkům testů a zapojení ve třídě?
  Jak jsou děti se speciálními sluchovými potřebami ovlivněny akustickým prostředím?
  Hladiny zvuku v učebnách s otevřeným prostorem

 

format_quote

Vynikající srozumitelnost řeči je důležitá pro všechny studenty, a to především pro mladší žáky. Zejména je tomu tak v případě výuk zabývajících se skupinovými učebními aktivitami, kde je zásadním prvkem konverzace.