Vliv hluku na vzdělávání

Objevte definici toho, proč je akustická pohoda nepostradatelnou součástí všech vzdělávacích prostor. Jak konkrétně dokáže akustika ovlivnit podmínky pro studenty a učitele?
Výzkum / Akustické studie Vzdělávání

Představujeme vám výzkum, který vychází z mnohaletého zevrubného studia literatury profesorky Briged Shieldové, bez jejíž práce by toto shnutí nebylo možné. 

Je známo, že hluk ve školách může být natolik hlasitý, aby negativně ovlivňoval ty, kteří se v nich nacházejí, tedy především studenty a učitele. Ale v jaké míře se to děje a v jakém rozsahu k tomu dochází?


V tomto shrnutí se dozvíte:

  Doporučené prospěšné hladiny hluku pro zdraví a jejich srovnání s dnešními průměrnými hodnotami ve školním prostředí
  CCo je zapotřebí k zajištění zdravé zvukové úrovně ve školách
  Jak hluk ovlivňuje studenty v jejich vzdělávacích schopnostech a chování
  Jak hluk ovlivňuje učitele a jaká jsou s tím spojena zdravotní fyzická i psychická rizika
  Vnímáný zvuk z hlediska koncentrace a rušení učitelů a studentů
  Hladiny zvuku v učebnách s oteveřeným prostorem
  Jak hluk v nejvyšší míře ovlivňuje zranitelné žáky

 

format_quote

Vynikající srozumitelnost řeči je důležitá pro všechny studenty, a to především pro mladší žáky. Zejména je tomu tak v případě výuk zabývajících se skupinovými učebními aktivitami, kde je zásadním prvkem konverzace.

(Kliknite tu pre slovenskú verziu tejto brožury)