Peter Petrasko

Rád sa stretávam s ľuďmi, nadväzujem nové kontakty a získavam nových priateľov. Tiež rád pomáham ľuďom, ak môžem. Práca na mojej súčasnej pozícii v Ecophon, mi dáva skvelú príležitosť, ako to urobiť.
Ľudia sa môžu pýtať, o akú pomoc ide? Pochopia to, keď vidia namerané objektívne výsledky a hlavne keď vidia a počujú zmenu po akustickom ošetrení miestnosti. Môžu tiež vnímať subjektívne zmeny a počuť rozdiel v rozhovore alebo na prednáške, kde je zrazu každé slovo jasné a zrozumiteľné.

Sme na dobrej ceste k tomu, aby sme vzdelávali ľudí na Slovensku o tom aký je dôležitý akustický komfort, aby začali považovať akustickú pohodu v školách alebo nemocniciach za mimoriadne dôležitú.
Som veľmi rád, že sa môžem podieľať na rôznych štúdiách a výskumoch, ako veľmi ovplyvňuje hluk správanie a zdravie ľudí v rôznych priestoroch a taktiež, že môžem zvyšovať povedomie ľudí o akustickom pohodlí.

Každý problém sa dá vyriešiť, len treba chcieť...

format_quote

Každý problém sa dá vyriešiť, len treba chcieť...

 

Ing. Peter Petraško
Key segments developer
peter.petrasko@ecophon.sk