Kancelářský design s menším odpadem – praktické tipy

„Dokončujeme projekt vybavení kanceláře pro významného klienta. Všichni jsou šťastní, dokud se klient najednou nezeptá: A v čem je tento design zelený? Protože bychom o tom rádi lidem řekli." Co můžete udělat, abyste se do podobné situace nedostali? Jak navrhnout skutečně zelenější kancelářské interiéry s ohledem na akustiku?

Zatímco mnoho společností zahrnuje klimatickou neutralitu do svých strategických cílů, podobné příběhy se stále dějí. Některá řešení, jako je maximalizace přístupu denního světla a opětovné použití nábytku, se již dlouho používají v kancelářském prostředí a dokonale zapadají do agendy zeleného designu. Co však často chybí, je základní kámen konceptu zelených kanceláří: informovaná rozhodnutí o dokončovacích materiálech a vybavení. Výsledkem jsou návrhy, které mají větší dopad na životní prostředí, než by tomu bylo jinak. Ukážeme vám, jak se tomu vyhnout.

Věnování pozornosti ekologickým detailům akustických materiálů a dalšího vybavení je základním kamenem zelenějšího designu.

Tip 1: Společné rozhodování co nejdříve

Přístup, který považuje dopad designu na životní prostředí za nejvyšší prioritu, je tématem, které je třeba prodiskutovat, jakmile se architekt a investor poprvé setkají. Je nutné určit, co takový přístup zahrnuje, jak je zaváděn do praxe a jak je sdělován všem zainteresovaným stranám.

Tip 2: Buďte konkrétní

Co nejdříve určete environmentální parametry, které budou řídit výběr produktu. Nejčastěji mezi ně patří uhlíková stopa v celém životním cyklu, podíl recyklovaných surovin nebo praktická recyklovatelnost materiálu. Důležitá je také třída, která udává úroveň emisí těkavých organických látek do ovzduší, což má dopad jak na životní prostředí, tak na zdraví uživatelů interiérů.

Tip 3: Požadujte důkazy

Při výběru produktů požádejte o dokumentaci dokládající jejich environmentální vlastnosti. Nejběžnějším dokumentem je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), nezávisle ověřené třetí stranou. Obsahuje informace o uhlíkové stopě, podílu recyklovaných surovin, emisní třídě VOC atd. Úroveň emisí VOC lze určit pomocí finské značky M1 nebo francouzské klasifikace VOC.

Dává hluboký smysl žádat o EPD, protože umožňuje srovnání a v konečném důsledku usnadňuje informované rozhodování na základě dat. Další výhodou je, že to funguje jako pobídka pro výrobce, aby testovali své produkty. Výsledky testů zase informují o nezbytných změnách výrobních technologií, výběru dodavatelů nebo distribučních metod.

Tip 4: Pozor

Při porovnávání environmentálních parametrů věnujte pozornost tomu, zda se testy týkají celého životního cyklu, konkrétního jednotlivého typu výrobku nebo kompletního řešení. Stojí za to zjistit, kde byla řešení vyrobena.

Ecophon Akusto™ nástěnné panely jsou upevněny pomocí kovových háčků a lze je snadno přemisťovat.

Tip 5: Zvažte odolnost produktu, nadčasovost a skutečnou možnost jeho demontáže

Výrobky, které se snadno čistí, časem se nerozpadají a nedeformují, vydrží déle. Mohou být také přesunuty k použití jinde. Máme klienty, kteří na svém třetím místě používají stejné volně zavěšené akustické panely Ecophon Solo™. A jsou tací, kteří upravili uspořádání modulárních stropů Ecophon Focus™ tak, aby vyhovovaly novému uspořádání pracoviště. Přesouvání stěnových panelů Ecophon Akusto™ na nová místa je nyní standardní praxí. To vše lze provést, pokud je materiál odolný, snadno se čistí a má univerzální nadčasový design.

Tip 6: Nevzdávejte se, ale vybírejte vědomě

Nevzdávejte se ničeho, co má zásadní vliv na pohodu uživatelů a funkčnost prostoru. Vybírejte však to, co má menší dopad na životní prostředí. Dobrá akustika, osvětlení, vysoká kvalita vzduchu – na tom všem záleží. Společnosti zůstávají déle v promyšleně navržených, zdravých kancelářských interiérech. A to je nejlepší i pro životní prostředí.

Modulární stropní desky lze použít k vytvoření ostrova pro flexibilní uspořádání. Výše uvedený strop byl poprvé použit v architektonické kanceláři Grupa 5 ve Varšavě v roce 2009...

...and re-used and adapted in a new office in 2022.

Proč o tom píšeme?

Ve společnosti Ecophon věříme v naši obrovskou odpovědnost jako výrobci, protože návrháři spoléhají na to, co poskytujeme! Musíme nést toto břemeno a skutečně podle něj jednat – a přitom poskytnout věrohodný důkaz, že ano. Ve společnosti Ecophon již mnoho let pracujeme na snížení naší ekologické stopy. Výsledkem je, že naše akustické podhledy a stěnové panely mají nižší uhlíkovou stopu než jiná řešení nabízená na trhu a také se vyznačují trvale vysokým podílem recyklovaných surovin. V zájmu transparentnosti a snadného přístupu k informacím poskytujeme všem zainteresovaným stranám dokumentaci o našich výrobních standardech a naše spolehlivá Environmentální prohlášení o produktu – pro každý produkt jednotlivě a pro celé jeho životní cykly. A tím nekončíme, protože proces snižování našeho dopadu na životní prostředí zahrnuje neustálou práci a učení.

 

Text: Magda Szubert

Magda Szubert je se stavebnictvím spjata již 19 let. Posledních 8 let se zabývá akustikou kancelářských interiérů a jejím vlivem na výkon a pohodu zaměstnanců. Podporovala akustický design pro více než 400 kanceláří v Polsku v celé řadě projektů různé povahy a rozsahu.

Jako spoluautorka směrnic pro návrh kanceláří Less Waste polské rady pro šetrné budovy je také horlivým zastáncem snižování dopadu na životní prostředí ve všech oblastech života a podnikání. Magda Szubert zastupuje Ecophon Saint-Gobain jako řečník a účastník na národních a mezinárodních konferencích o akustice a ergonomii pracoviště.