Nová metoda pro optimální akustický design ve velkoprostorových kancelářích

Tradiční metoda pro posuzování akustického designu využívá data týkající se neobsazeného, prázdného místa. Ovšem pokud se zamýšlíme nad činnostmi, které by na daném místě měly probíhat, a zvážíme faktory jako hustota obyvatel, akustické modelování může značně a významně přispět k designu. Jack Harvie-Clark, zakladatel poradenské společnosti Apex Acoustics, přetavil myšlenku do reality a vyvinul novou metodu pro akustický design zaměřenou na obyvatele.

Rozhovory s odborníky Kanceláře

Tradiční způsob, jak pochopit chování prostoru v budovách, je stanovit, jak místnost reaguje na zvuk za použití zvukoměru, když je místnost prázdná. Týká se to doby dozvuku, okolního hluku či srozumitelnosti řeči. Akustická odezva této místnosti je jedním z faktorů, který může přispět k akustické spokojenosti. To vám ovšem neřekne nic o hustotě obyvatel v místnosti anebo jaké činnosti se tam odehrávají – to jsou faktory, které intuitivně ovlivní akustickou spokojenost daných obyvatel.

„Když se ale podíváte z druhé strany na to, co uživatelé kanceláří říkají o jejich zkušenostech, získáte jinou perspektivu o tom, co je dobré a co není,“ přibližuje Harvie-Clark.

 

Jack Harvie-Clark, zakladatel poradenské společnosti Apex Acoustics

 

Tři pilíře akustické spokojenosti

Je třeba prozkoumat a vytyčit tři pilíře akustické spokojenosti, abyste lépe porozuměli:

1) akustická odezva místnosti,

2) přilehlosti, činnosti a prostředí v místě,

3) lidé, osobní preference a kultura.

„Musíte vědět, zda lidé pracují hlavně po telefonu, samostatně anebo zda spolupracují s lidmi v kanceláři. To je druhý pilíř. Nejdůležitější je však třetí pilíř. Slyšet nechtěný hovor odvádí pozornost, ale myslím, že skutečný dopad je rozmrzelost a ta vzniká při nedostatku kontroly. Pocit kontroly, i v případě, že ji lidé nevyužijí, má velký dopad. V kancelářích založených na činnostech mají lidé z ničeho nic kontrolu v rukou.

Kontext aktivit

Společnost Apex vynalezla metodu, která měří akustický dopad na různé činnosti pracovních stanic nacházejících se poblíž. Bere do úvahy i kontext činností, ne pouze faktory typu vzdálenost a úroveň hluku.

„Pokud máte oddychovou zónu blízko skupiny pracujících lidí, bude to pravděpodobně rušivější než místo spolupráce poblíž řady stolů. Důvodem je to, že lidé budou v této zóně pravděpodobně hovořit o tématech nesouvisejících s prací. Takovéto rozhovory jsou pro lidi, kteří se snaží soustředit, nepříjemnější jak rozhovory o práci. Na druhou stranu, zasedací místo v zóně aktivně spolupracujících lidí může být méně choulostivé pro rozhovory a může efektivně fungovat s nižší ochranou proti hluku.“

 

 

Citlivost ve vztahu k hlukovým emisím

Společnost Apex charakterizovala různé typy oblastí a úrovní zvuku, které vydávají, společně s citlivostí hluku při různých typech práce. Metoda používá Index rušnosti k charakteristice citlivosti každé oblasti. Také bere v potaz úroveň hluku v pozadí, což je kombinace hluku ze stavebních služeb a hluk v pozadí činností.

format_quote

Tato metoda nám pouze řekne, jakou úroveň ochrany vůči hluku je třeba.

„Vytváříme předpoklady, kolik ochrany potřebují různé typy prostorů na základě jejich citlivosti na hluk ve vztahu k emisím hluku jiných prostorů. Víme tak, kolik ochrany vůči hluku potřebujete v jedné či druhé oblasti. Nenavrhujeme určitá designová řešení. Tato metoda nám pouze řekne, jakou úroveň ochrany vůči hluku je třeba.

Harvie-Clark hovoří o tom, že dobří interiéroví designéři tuto metodu využívají intuitivně.

„První, co udělají, je to, že kancelář rozdělí do zón – rozmístí hlučné a tiché zóny do odlišných částí kanceláře. Ovšem, když dojde na detaily a oblasti rozličných činností se sejdou vedle sebe, nemají konkrétní metodu, kterou by charakterizovali, co je zapotřebí v rámci ochrany vůči hluku. Navíc netuší, jak zdůvodnit ochranu vůči hluku. To je jeden z důvodů, proč jsme vyvinuli tuto metodu.“

Jack Harvie-Clark

 

Kontrola vede k velkým zlepšením

Harvie-Clark uvádí příklad kanceláře, jež byla renovovaná pro práci založenou na činnostech. Ovšem nic se nezměnilo v rámci osvětlení, kvality vzduchu, teplotních podmínek či akustického standardu. Společnost Apex vypracovala studii akustického výkonu místnosti před a po renovaci. Akustické parametry charakterizující místnost byly téměř identické. Měřily se také osvětlení a teplotní podmínky.

„Lidé neporovnatelně lépe vnímali fyzické prostředí. Z uživatelských průzkumů se zjistilo, že spokojenost se světelnými podmínkami se zlepšila o 23 procent, teplotní podmínky stouply o 39 procent a akustické prostředí se zlepšilo o 21 procent. A přitom se v rámci fyzických podmínek nic nevylepšovalo. Nicméně lidé byli mnohem spokojenější, protože jim rozložení kanceláře poskytlo určitou míru kontroly. Mít kontrolu nad prostředím změní váš pohled na něj.

format_quote

Víme, že největší náklady organizace nevyloží na stavu či design kanceláře, ale na personál. Pokud budou šťastnější a výkonnější, tak to za to stojí.

Zvýšená produktivita s vylepšenou akustikou

Proto Harvie-Clark tvrdí, že lze zlepšit akustickou spokojenost jen tím, že dáte lidem možnost volby a kontrolu. Potom můžete postoupit na další úroveň zkvalitnění zvukového prostředí. Zde začíná Harvie-Clark s kolegy modelování, aby zjistili, kde přesně a nakolik potřebujete lepší ochranu vůči hluku, abyste zlepšili celkové zvukové prostředí a tím ve výsledku i zlepšili blahobyt a výkonnost personálu.

„Víme, že největší náklady organizace nevyloží na stavu či design kanceláře, ale na personál. Pokud budou šťastnější a výkonnější, tak to za to stojí.“

 

Ani komplikované ani drahé

Metoda společnosti Apex je založená na modelování, ne měření.

„Dokonce už v existující kanceláři používáme pouze modelování. Pokud vaše kancelář už existuje a chcete znát účinek určitých změn, můžete si vypočítat změny za pomocí modelu. Je dost obtížné dosáhnout dobrou shodu mezi modelem a vnitřními mírami.“

Tato metoda není podle Harvie-Clarka ani komplikovaná ani drahá.

„Potřebuje jen kritické oko,“ směje se Harvie-Clark. „Není to o nic dražší, než jakákoliv jiná akustická poradenská firma. Je to pouze o tom přemýšlet více holisticky, z jiné perspektivy. Nemůžete brát v potaz fyzické akustické prostředí bez toho, abyste nezvážili i činnosti, které tam lidé dělají.“

 

Text: Lars Wirtén


Anotace: Metodu společnosti Apex zmiňuje i připravovaná norma ISO 22955 jako metodu k určení akustických požadavků mezi oblastmi s různým typem využití.

 

Přečtěte si více o metodě společnosti Apex!