Díky chytrým učebnám se žáci cítí jako doma

Všichni jsme si zvykli na chytré telefony, chytré hodinky a chytré televize. Ale chytré učebny? Ale ano! V rámci výzkumného projektu vznikl v Barceloně koncept výukových prostor, které jsou... no prostě chytré. Žáci a učitelé v pěti pilotních třídách jsou nadšeni.

Výzkum / Akustické studie Vzdělávání Učebny pro tradiční výuku

Chytré učebny jsou výukové prostory, které jsou navrženy v rámci tří dimenzí: pedagogické, environmentální a digitální, přičemž pedagogická dimenze je primární. Tyto dimenze vycházejí z vědeckého výzkumu v rámci projektu vedeného Otevřenou univerzitou Katalánska v Barceloně.

„Chytré učebny umožňují výuku v prostředí, které dbá na pohodu všech a reaguje na všechny pedagogické potřeby,“ říká Maria Casanovas Bayo, jedna z výzkumných pracovnic pedagogického týmu.

Koncept chytré učebny není primárně o designu. Nestanovuje se zde přesně, jaký nábytek máte mít nebo kde a jak má být umístěn. Můžete však zapomenout na starý školní design s učitelskou židlí u tabule a řadami lavic se stohovatelnými židlemi pro žáky. Flexibilita je první z deseti zásad, které definují chytrou učebnu.

„Chytrá třída nabízí různé způsoby pobytu ve třídě. Žáci mohou pracovat vsedě na podlaze nebo na pohovce, stejně jako u lavice na židli. Každá třída je jiná a je výsledkem jedinečného procesu společného navrhování spolu se školou, a to včetně zapojení žáků,“ vysvětluje Maria Casanovas Bayo.

Dvanáct probíhajících projektů

Výzkumný projekt Chytré učebny byl zahájen v roce 2016 a podílí se na něm deset výzkumníků ze čtyř různých univerzit ve Španělsku. Brzy začali navrhovat pilotní učebny na veřejných školách v Katalánsku. V roce 2019 využívalo chytré učebny více než 2 000 žáků na třech základních a dvou středních školách. Vzbudily velký zájem médií i dalších škol. Dnes jsou Chytré učebny nejen výzkumným projektem, ale také poradenskou firmou.

„Dnes máme dvanáct probíhajících projektů, přičemž jeden pro město Viladecans u Barcelony zahrnuje jedenáct základních škol,“ říká Maria Casanovas Bayo.

10 zásad pro chytré učebny

Při navrhování výukových prostor vychází koncept chytré učebny z  deseti zásad, neboli klíčových faktorů:

  1. Flexibilita. Návrh a konfigurace musí vyhovovat všem vzdělávacím potřebám různých osobností a podmínek.
  2. Přizpůsobivost. Učebna a podpůrné vzdělávací prostředky musí být schopny reagovat na širokou škálu specifických vzdělávacích potřeb.
  3. Komfort. Výuka musí zohledňovat fyzickou a psychickou pohodu. Všechny parametry prostředí prostoru musí být řízeny a regulovány.
  4. Mnohotvárnost. Odpovídající prostředky musí pokrývat širokou škálu vzdělávacích návrhů a možností výuky.
  5. Konektivita. Zařízení musí být jednoduše a snadno připojitelná k internetu a kvalita připojení musí být špičková.
  6. Personalizace. Žáci se musí s prostorem a různou dynamikou ztotožnit a propojit se s nimi. Musí být k dispozici úložný prostor pro jejich osobní věci.
  7. Organizace. Musí existovat kritéria, strategie a možnosti, které pomohou uspořádat prostředky a prvky prostoru a zvýší jejich využití, dostupnost a funkčnost.
  8. Otevřenost. Konfigurace a struktura musí být otevřeny vnějšímu světu a jiným prostorům, musí umožňovat vizuální a fyzický přístup z interiéru do exteriéru a naopak. Musí existovat vazby na vnější svět.
  9. Bezpečnost. Každý se musí při používání prostor a prvků, které obsahují, cítit bezpečně.
  10. Udržitelnost. Prostory musí být navrženy tak, aby podporovaly udržitelnost a recyklaci a používaly zdravotně nezávadné, udržitelné a ekologické suroviny.

Klíčová je kulturní změna

S ohledem na těchto deset zásad je zřejmé, že chytré učebny nejsou jen o fyzickém návrhu prostoru. Pro splnění těchto zásad je třeba změnit pedagogickou kulturu a kulturu chování ve škole. To může být při zavádění chytrých učeben problém. Na druhou stranu chytrá učebna podporuje kulturní změnu.

„Je třeba budovat kulturu, v níž spolu žáci a učitelé komunikují a respektují se navzájem a chápou potřebu pohybu. Tradiční třída představuje fyzickou bariéru a nabízí pouze statický způsob učení. Některé školy jsou schopny se tomu snadno přizpůsobit, jiné školy musí na změně kultury pracovat aktivněji,“ říká Maria.

format_quote

Výzkumy o tom, jak se učíme, říkají, že pohyb je velmi důležitý. Žáci se potřebují hýbat a komunikovat, aby měli z učení smysluplný zážitek.

 

Žáci se potřebují hýbat

Možná si říkáte, že v dnešních školách panuje už tak docela uvolněnost a že není příliš dobrý nápad podporovat ještě více pohybu zřízením „flexibilní“ třídy. Podle Marie je však efekt opačný.

„Výzkumy o tom, jak se učíme, říkají, že pohyb je velmi důležitý. Žáci se potřebují hýbat a komunikovat, aby měli z učení smysluplný zážitek. Fascinovalo by vás, kdybyste viděli, jak žáci pracují v chytré učebně. Prostředí je klidné, žáci soustředěně pracují na svých projektech, zatímco učitelé se pohybují a komunikují s nimi. Je to svým způsobem kouzlo, když to vidíte v pohybu!“

Zásady flexibility, přizpůsobivosti a mnohotvárnosti mají zajistit, aby třída poskytovala pohodu a kontrolu pro více typů žáků. Samotná myšlenka chytré učebny spočívá v tom, že všichni žáci by bez ohledu na svoji osobnost měli mít dobrou zkušenost s učením a mělo by se jim v učebně dařit.

„Když nabízíte různé způsoby práce a pobytu ve třídě, s prostory pro samostatnou i společnou práci, podporujete vlastně různé typy osobností a potřeb.“

Důležitost zvuku

Když máte v jednom prostoru prostory pro klidné i rušné druhy práce, stává se zvukové prostředí klíčovým. Jednou ze součástí nabídky dobrého akustického prostředí jsou nejrůznější materiály, např. pohlcovače zvuku v podhledu, na stěnách, na panelech, pod podlahou a v nábytku.

„To je velmi důležité. Opět je však potřeba pracovat také s kulturou a podporovat nový způsob chování. Jedním ze způsobů je uzavírání dohod o přijatelné úrovni hlasu. Na podporu toho lze instalovat zařízení na měření zvuku, aby žáci hladinu hluku sami viděli a regulovali,“ říká Maria a pokračuje:

„Dobré akustické podmínky jsou důležité, protože pomáhají soustředit se a také lépe komunikovat. Nyní pracujeme na měření vlivu akustiky na studijní výsledky žáků. Můžeme pozorovat účinky z hlediska vnímání a reakcí učitelů, čeká nás však ještě další výzkum akustických účinků.“

format_quote

Učitelé vnímají, že atmosféra je tišší, klidnější a příjemnější a že žáci dělají větší pokrok ve svých čtenářských schopnostech, což je jeden z příkladů.

 

Prostory, které se starají

Pilotní učebny byly uvedeny do provozu před rokem a půl – a pak výzkumný projekt z větší části pozastavila koronavirová pandemie. Již nyní jsou však ohlasy žáků, učitelů i rodičů obecně velmi pozitivní.

„Slyšeli jsme, že žáci mají pocit, že se o ně prostor stará, že ve třídě opravdu chtějí být. Někteří říkají, že se tu cítí jako doma. Učitelé vnímají, že atmosféra je tišší, klidnější a příjemnější a že žáci dělají větší pokrok ve svých čtenářských schopnostech, což je jeden z příkladů.

Kvůli situaci s COVID-19 nemohou výzkumníci projekt analyzovat tak, jak by chtěli. Zatím mají k dispozici sebehodnocení učitelů – pomocí stupnice 0 až 5 se měřilo, jak učitelé vnímají zlepšení ve srovnání s tradičními třídami. Většina hodnocení v rámci sebehodnocení se pohybovala mezi 4 a 5 body.

„Je příliš brzy na to, abychom o dopadech na výsledky studie mohli říci něco vědeckého. Musíme je konfrontovat se zájmovými skupinami, systematickým pozorováním a dlouhodobými kvantitativními údaji. Ve výzkumu budeme pokračovat, jakmile se situace zlepší,“ uzavírá Maria Casanovas Bayo.

 

Text: Lars Wirtén