Studie Sundbyberg

Akustické prostředí významně ovlivňuje výkony zaměstnanců

           

Ecophon a Stress Research Institut ve Stockholmu provedli unikátní studii, aby zjistily, jak zvuk ovlivňuje osoby v open-space kancelářích.

Hlavním cílem bylo zjistit, jak vlastnosti stropu ovlivňují zdraví, výkon a míru vnímaného vyrušení zaměstnanců.

Výsledek byl jednoznačný - lepší zvukové prostředí významně zlepšuje výkonnost v práci:

 • o 16% menší vyrušení při práci
 • o 25% nižší vyrušení v bezprostřední blízkosti
 • o 21% menší vyrušení na delší vzdálenost od zdroje hluku
 • o 11% menší úroveň stresu

Snížení úrovně stresu se týká vyšší schopnosti koncentrace a zapamatování, snadnějšího rozhodování a jasného úsudku. Hodnoty uvedené výše jsou porovnávány s hodnotami z průměrných výsledků.

Jedinečný koncept studie

Studie je jedinečná v následujících ohledech:

 • Jednalo se o studii provedenou ve skutečných podmínkách, tj. v reálných kancelářích, zatímco většina ostatních studií se provádí v kontrolovaných podmínkách. Výsledky studie mají větší vypovídací hodnotu, protože zahrnují také psychologické faktory.*
 • Studie byla provedena na dvou kontrolních skupinách, a tentýž jev byl pozorován u obou skupin.


Studie byla rozdělena do tří fází:

   

O studii

Studie probíhala na dvou podlažích městského úřadu Sundbyberg blízko Stockholmu.

Podlaží byla téměř identická se stejným umístěním, nábytkem a počtem pracovních míst. Lidé vykonávali podobný typ práce.

Na stropy byly umístěny zvukové absorbéry s artikulační třídou 190. 

Studie se zúčastnilo celkem 151 zaměstnanců.

   
     
 

Obrázek z kanceláře Sundbyberg. 
Podívejte se na více obrázků.

 

1. Přípravy zvukového prostředí

O víkendu došlo ke změně zvukového prostředí na obou podlažích, aniž by o tom zaměstnanci byli informování:

 • Na 4. podlaží bylo ještě vylepšeno stávající již dobré akustické prostředí pomocí instalace stěnových absorbérů.
 • Na 5. podlaží došlo k výměně poloviny stropních absorbérů, které byly nahrazeny tvrdými, zvuk odrážejícími panely s nižší kapacitou pohlcení zvuku.

 

 
 

2. Nahrazení lepších absorbérů za horší a opačně

Po třech týdnech byly akustické podmínky opět změněny. K výměně došlo o víkendu, kdy žádný ze zaměstnanců nebyl přítomen.

 • Na 4. podlaží, kde bylo původně dobré akustické prostředí, došlo k výměně za horší absorbéry,které pohlcují méně zvuků a také zvuk odráží.
 • Na 5. podlaží byly podmínky zlepšeny pomocí opětovné instalace kvalitních stropních a stěnových absorbérů.

 

 

3. Opětovná výměna absorbérů

Po třech týdnech došlo opět k výměně absorbérů, což znamenalo:

 • 4. podlaží mělo opět své dobré akustické prostředí.
 • 5. podlaží mělo opět své horší akustické prostředí.
 


Komfortní vzdálenost 

Akustika v pracovním prostředí byla změřena několikrát během studie podle směrnice ISO 3382-3. Takto byla měřena vzdálenost zaměstnanců od zdroje hluku tzv. akustické pohodlí.

Studie ukázala, že lidé jsou skutečně silně ovlivněni zvukovým prostředím v open-space kancelářích.  Komfortní vzdálenost (akustického pohodlí) byla velmi odlišná hlavně při šíření řeči:

Komfortní vzdálenost byla o 35% kratší na podlaží s lepší akustikou.

 

 

Jak lidé vnímali vyrušení zvuky

Při pobytu na podlaží vždy s právě lepší akustikou došlo ke zlepšení míry vyrušení, tzn. jak lidé vnímali, že jsou vyrušováni zvuky či svými kolegy. Stejné výsledky byly pozorovány na obou podlažích.

Body křivky uprostřed (T2) ukazují zlepšení a zhoršení akustického prostředí a jeho vliv na míru vyrušení.

 = 4. podlaží   = 5. podlaží

 
Míra vyrušení

Testovaná doba

Vyrušení při bezprostřední blízkosti zdroje hluku

Studie ukázala výrazně menší vyrušení při bezprostřední blízkosti zdroje hluku v lepším zvukovém prostředí. Stejný jev byl pozorován na obou podlažích, ačkoliv se výsledky lišily.

Body křivky uprostřed (T2) ukazují míru vyrušení při lepších akustických podmínkách a horších akustických podmínkách.


 = 4. podlaží  = 5. podlaží

 
Míra vyrušení
Testovaná doba

Vnímané vyrušení na delší vzdálenost

Došlo k úbytku míry vyrušení na větší vzdálenosti při vylepšených akustických podmínkách.

Body křivky uprostřed (T2) ukazují rozdíl mezi vylepšeným a zhoršeným akustickým prostředím.


 = 4. podlaží = 5. podlaží

   
Míra vyrušení
Testovaná doba

Vnímaná míra stresu

Studie také ukázala, že zlepšení akustických podmínek vedlo k úbytku vnímaného stresu.

Body křivky uprostřed ukazují rozdíl mezi zlepšenými a zhoršenými podmínkami. 


 = 4. podlaží = 5. podlaží

 

 
Míra vyrušení

                                      Testovaná doba

Přečtěte si celou studii

Studie byla provedena ve spolupráci s výzkumným ústavem Stress Research Institute ve Stockholmu pod vedením doktora Arama Seddigha na jaře 2014 v budově městského úřadu. Výsledky byly publikovány v publikaci Journal of Environmental Psychology v září 2015.

Přečtěte si a stáhněte celou studii na www.sciencedirect.com

         
   

 

Výzkumný ústav Stress Research Institute je národní výzkumné středisko pro výzkum kvality spánku, stresu a zdraví.

Institut je součástí fakulty sociálních studií na Univerzitě ve Stockholmu (University of Stockholm).

 

   

 
*Dr. Nigel Oseland je jedním z předních konzultantů prostředí v kancelářích. Jeho studie psychoakustiky (tj. věda, která se zabývá vlivem zvuku na psychiku a fyziologii lidí) ukazuje, že psychofyziologické faktory mají větší efekt než zvuk samotný.

Z tohoto důvodu zvukové prostředí a hlavně změny v něm musí být zkoumány ve skutečných kancelářských prostorech na skutečných zaměstnancích.

Jinak je možné, že některé důležité faktory, které hrají velkou roli, budou opomenuty.

 

 

Výzkum Kanceláře