Absorpce zvuku zahrnuje více než jen akustiku

Rozhodování o tom, jaký výrobek pohlcující zvuk zvolit pro budovu, bývalo poměrně jednoduchou záležitostí. Primárními úvahami bylo posouzení kompromisů mezi akustickým výkonem, designem a rozpočtem. Nyní však víme, že každý výrobek v budově má dodatečné náklady na vnitřní i venkovní prostředí. Stalo se nezbytností, abychom se dívali za hranice akustiky a brali v úvahu také dopady na životní prostředí.

Přesné měření dopadů na životní prostředí

První na seznamu způsobů, jak posoudit dopady produktu, by mělo být prohlášení o environmentálním produktu (EPD). Každá společnost, které záleží na emisích vytvářených jejich produkty, bude mít snadno přístupné a snadno čitelné EPD – alespoň pro ty produkty, které tvoří většinu jejich prodejů.

Dobré EPD zahrnují emise z:

  • Suroviny a výroba (fáze životního cyklu A1-3),
  • Doprava, instalace a spotřeba energie (fáze životního cyklu A4-5),
  • Použití, jako je údržba a opravy (fáze životního cyklu B1-7),
  • Fáze konce životnosti produktu, kdy produkt vstupuje do různých toků odpadu v závislosti na tom, jak se s ním zachází (tj. fáze životního cyklu C1-4), a
  • Potenciál opětovného použití/obnovy/recyklace, fáze, ve které se posuzuje potenciál kruhovitosti produktu (fáze životního cyklu D).

Co je v EPD nejdůležitější?

Vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství informací ke zpracování, EPD shrnují dopady na životní prostředí do několika hlavních kategorií. Nejrelevantnější hodnotou pro materiály pohlcující zvuk je „potenciál globálního oteplování“, který shrnuje v kg množství skleníkových plynů (včetně C02), které produkt vyprodukoval ve všech posuzovaných fázích životního cyklu. Ačkoli to nevypráví celý příběh, je to docela jednoduchá metrika pro srovnání výkonu a škod na životním prostředí napříč řadou produktů.

Praktický příklad

Níže můžete vidět výňatek ze souhrnné tabulky EPD pro řadu Ecophon Focus™ jako příklad (stáhněte si celý EPD z našeho centra pro stahování). Tato souhrnná hodnota udává ekvivalent kg C02 (ekvivalent znamená, že zahrnuje i další škodlivé plyny) pro každou "funkční jednotku" - v tomto případě je funkční jednotka na metr čtvereční Focusu s hranou A, B a C.

Graf zobrazující emise skleníkových plynů produktů Ecophon Focus

Ekologické náklady na Focus A, pokud jde o emise skleníkových plynů, jsou 2,59 kg CO2ekviv na metr čtvereční. V tomto konkrétním případě jsou rozdíly v kgC02ekviv mezi Focusy A, B a C způsobeny složitostí výroby různých hran.

Při srovnání s jinými produkty budou mít různé typy povrchů a také úrovně akustického výkonu různé dopady na životní prostředí. Před správným rozhodnutím by měly být plně zohledněny kompromisy mezi akustickým výkonem, požadavky na design, rozpočtem, potřebami klienta a dopady na životní prostředí.

Pár slov k materiálům

Primárním faktorem ovlivňujícím udržitelnost produktu jsou materiály, protože většina emisí skleníkových plynů vzniká během fází životního cyklu A1-3 (suroviny a výroba). Zajištění toho, že materiály mají vysoký stupeň recyklovaného obsahu, je primárním způsobem, jak v těchto fázích udržet emise na minimu, a je třeba si na to dávat pozor u produktu z minerální vlny.

Například suroviny, které tvoří zvuk pohlcující část panelu Focus A, sestávají ze 70 % z recyklovaných skleněných lahví a sklenic. Skleněná vata může být také vyrobena smícháním omezených surovin, jako je písek, vápenec a soda. Výsledkem je, že ne všechny minerální vlny jsou stejné. Výrobci, kteří využívají vysoký podíl odpadních materiálů, se již aktivně zavázali k udržitelnosti investováním do cirkulárních výrobních procesů.

Recyklované skleněné lahve v různých barvách

Produkty obsahující velké množství recyklovaných materiálů již uvedly do praxe svůj závazek cirkulace.

Co bude dál?

Dalším krokem pro jakékoli zodpovědné doporučení, které je třeba učinit, je porovnat emise mezi produkty a mezi výrobci, aby bylo možné učinit správnou volbu jak pro zdravé prostředí, tak pro ekosystém.

Někteří dodavatelé akustických materiálů nemají EPD pro své výrobky. V takovém případě by otázka měla znít: „proč?“. Všichni odpovědní výrobci se již dávno zavázali k čistým nulovým emisím do roku 2050 a cesta k čisté nule začíná jednoduchým měřením jako prvním krokem. Emise lze snížit pouze tehdy, když víme, co jsou zač.

A konečně, EPD ještě nejsou standardizovány. Například některé EPD budou mít různé funkční jednotky, takže odpovědný akustik nebo architekt se může dostat do pasti srovnávání jablek s hruškami tím, že porovnává emise produktu na kg s emisemi na m2 jiného produktu. Proto prosazujeme celoodvětvový přechod na standardizované EPD pro každý produkt. Dokud se tak nestane, ďábel se skrývá v detailech. Odpovědný specifikátor se bude muset naučit číst drobným písmem a vytvořit základní znalosti o environmentálních zprávách.

Kde najdete více informací?

Přečtěte si více o tom, co lze od EPD očekávat, a zjistěte, jak je porovnat v článcích níže.

Přejděte do našeho centra pro stahování a podívejte se na naši kompletní řadu EPD pokrývajících 85 % našich prodejů produktů k dnešnímu dni (březen 2023).

Navštivte prosím sekci Udržitelnost na našich webových stránkách a zjistěte více o našich cílech pro snížení našich emisí do roku 2025, 2030 a 2050. Pro další informace o udržitelnosti ve společnosti Ecophon prosím kontaktujte douglas.maccutcheon@ecophon.se.

 

Text: Douglas MacCutcheon, PhD. Global Concept Developer for Sustainability at Saint-Gobain Ecophon.