Prípadová štúdia Ľubovnianskej nemocnice

Slovensko plánuje v nasledujúcich rokoch investovať do modernizácie zdravotníckych zariadení takmer 1,5 miliardy eur. Okrem zlepšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti je tak šanca znížiť aj počet hospitalizácií a spotrebu liekov. Aj na tieto parametre má totiž vplyv nemocničné prostredie. Nemocnica v Starej Ľubovni patrí aj v tomto aspekte medzi pionierov a lídrov na Slovensku.

 

Vedecké štúdie potvrdzujú, že na pacientov má vplyv aj to, či sa zotavujú v dobrom alebo nevhodnom zvukovom prostredí. Podľa štúdie uskutočnenej na stovke pacientov s bolesťami hrudníka vo švédskom meste Huddinge, po uplynutí 3 mesiacov potrebovalo opakovanú hospitalizáciu o 56% menej pacientov z dobrého zvukového prostredia. Počas uzdravovania totiž hrajú dôležitú úlohu odpočinok a spánok, pre ktoré potrebujeme čo najkľudnejšie prostredie. V nemocničných izbách je však úroveň hluku vyššia. Podľa spomínanej štúdie kvalitné zvukové prostredie má pozitívny vplyv aj na množstvo liekov, ktoré pacient potrebuje. U pacientov sa v kvalitnom akustickom prostredí znížilo množstvo potrebných liekov až o 67%.

Slovensko plánuje v nasledujúcich rokoch investovať do modernizácie zdravotníckych zariadení takmer 1,5 miliardy eur.

Nemocnica v Starej Ľubovni patrí aj v tomto aspekte medzi pionierov a lídrov na Slovensku.

„Pri našom prvom stretnutí námestník nemocnice pre úsek prevádzkový a technický Ľubomír Saloň zostal dosť prekvapený, keď som mu hovoril o výsledkoch týchto štúdií. Podobne ako pre iné nemocnice na Slovensku, bolo totiž aj pre neho pri rekonštrukcii prvoradé zabezpečiť vysoké hygienické štandardy,“ hovorí Peter Petraško zo švédskej spoločnosti Ecophon.

V nemocniciach je potrebné využívať také materiály, ktoré sú pevne prichytené, ľahko umývateľné a vydržia aj každodenné dezinfikovanie. Prevažujú tak tvrdé materiály, ako kov, drevo alebo hladký sadrokartón, čo spôsobuje, že hluk nemá byť čím pohltený, preto sa odráža a šíri v priestore. Druhé prekvapenie v rámci stretnutia prišlo vtedy, keď sa vedenie nemocnice dozvedelo, že rovnakým materiálom, ktorý spĺňa potrebné hygienické štandardy, sa dá zabezpečiť zároveň aj lepšia zvuková pohoda pre personál, aj pacientov.

format_quote

„Našim dlhodobým cieľom je vytvárať čo najlepšie pracovné prostredie pre náš personál a hluk na sálach je významným faktorom. Ani nám nenapadlo, že aj tento cieľ vieme vyriešiť v rámci rekonštrukcie, kde nám išlo okrem estetiky najmä o hygienu. Akustické stropy znížili hluk a to výrazne zlepšuje zrozumiteľnosť komunikácie na sálach“

Odvaha sa vyplatila

Nemocnica v Starej Ľubovni našla odvahu vyskúšať niečo nové a zaradila sa tak medzi prvé zdravotnícke zariadenia na Slovensku, ktoré myslia pri rekonštrukcii aj na užívateľov budovy. V rámci pilotného projektu boli akustické stropy Ecophon Hygiene inštalované do priestorov gynekológie a úrazovej chirurgie. „Našim dlhodobým cieľom je vytvárať čo najlepšie pracovné prostredie pre náš personál a hluk na sálach je významným faktorom. Ani nám nenapadlo, že aj tento cieľ vieme vyriešiť v rámci rekonštrukcie, kde nám išlo okrem estetiky najmä o hygienu. Akustické stropy znížili hluk a to výrazne zlepšuje zrozumiteľnosť komunikácie na sálach,“ hovorí o doterajších skúsenostiach riaditeľ nemocnice MUDr. Peter Bizovský.

format_quote

„Pri mojej poslednej návšteve som mal možnosť rozprávať sa aj s niekoľkými lekármi a sestričkami. Rozdiel v zrozumiteľnosti reči počujú najmä na operačných sálach. Hučia tam lekárske prístroje, operáciu často vykonáva aj početnejší tím odborníkov, preto je obzvlášť dôležité, aby a dobre počuli a aby nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu“

Rovnako to vnímajú aj jeho kolegovia. „Pri mojej poslednej návšteve som mal možnosť rozprávať sa aj s niekoľkými lekármi a sestričkami. Rozdiel v zrozumiteľnosti reči počujú najmä na operačných sálach. Hučia tam lekárske prístroje, operáciu často vykonáva aj početnejší tím odborníkov, preto je obzvlášť dôležité, aby a dobre počuli a aby nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu,“ dodáva P. Petraško. Potvrdzuje to aj akustická štúdia ďalšej švédskej nemocnice Hvidovre, ktorá skúmala vzťah medzi  znížením rizika lekárskeho pochybenia a  zlepšením akustických podmienok na operačnej sále.

 

Celá inštalácia pritom trvala len pár týždňov. Rovnako dôležitá ako kvalita materiálu je aj inštalácia. Preto Ecophon pravidelne školí inštalačné firmy, aby panely držali pevne a nepohli sa z miesta ani pri umývaní pod tlakom.

 

Ak máte aj vy problém s nadmerným hlukom vo vašej škole, neváhajte kontaktovať

Ing. Peter Petraško – Key Segment Developer
peter.petrasko@ecophon.sk
+421 904 516 131