Home / O nás / Údržba

Údržba

Functional demands icon

Níže naleznete více informací o různých možnostech čištění systémů Ecophon a radám, jak se vyhnout jejich poničení. Způsob čištění má vliv na životnost a hospodárnost systémů.

 

Je velmi důležité zvolit vhodný systém do daného prostředí. Nejen s ohledem na korozní prostředí, ale také s ohledem na možné znečištění, používanou metodu čištění a saponáty, které se budou používat. Pokud se nemůžete rozhodnout pro saponát, doporučujeme ho vyzkoušet na malém vzorku a poté aplikovat po celé ploše.

Jak zabránit nechtěnému znečištění?

  •  pravidelná údržba vzduchotechniky

Znečištění stropů je často zaviněno vzduchotechnikou. Jedním ze způsobů, jak znečištění minimalizovat, je pravidelná údržba ventilačního systému. Obecně platí, že posuvný ventilační systém (ventilační systém s nízkou rychlostí přiváděného vzduchu a s přívodem vzduchu umístěným na spodní úrovni) produkuje menší znečištění než směšovací ventilační systém se stropním přívodem vzduchu.

  • zamezit rozdílům v tlaku

Jinou cestou, jak udržet strop čistý, je zabránit rozdílům tlaku mezi místností a stropním prostorem. Otevřené rošty, perforované stínové obvodové lišty, otevřené světelné instalace apod. mohou tyto rozdíly eliminovat. Pokud existuje rozdíl tlaku, strop se chová jako filtr a může se zanést nečistotami.

  • instalace v konečné fázi

Podhled by měl být v rámci stavebního procesu instalován co nejpozději, aby se zabránilo zbytečnému znečištění.

  • pravidelné čištění exponovaných oblastí

Důležité je, že podhled lze během jeho provozní životnosti čistit. To se vztahuje zejména k podhledovým panelům, které se ušpiní v okolí ventilačních mřížek nebo při servisních zásazích do instalací ve stropním prostoru.

  • použití bavlněných rukavic

Aby se zabránilo zbytečnému znečištění, doporučujeme při manipulaci s panely vždy nosit čisté bavlněné rukavice.

Hodnocení systémů Ecophon

Systémy Ecophon byly podrobeny testům a výsledky byly zpracovány jak interně, tak i třetí stranou. Příkladem použitých metod a standardu je testovací metoda Gardner (popsána v EN ISO 11998). Čištící metody a frekvence čištění jsou založeny na našich znalostech, jak pečovat o systémy v různých prostředích, a také díky spolupráci s dodavateli čistících prostředků a vybavení. Možnost údržby a požadavky na čištění jsou tedy vždy brány v úvahu při vývoji nových výrobků.

Test peroxidu vodíku v parní fázi (HPV) 

Systémy Ecophon jsou podrobeny testu HPV (pára peroxidu vodíku). HPV se často používá k dezinfekci pokojů v nemocnicích. Test HPV byl vyvinut společností Bioquell (výrobce zařízení HPV), aby určil míru ovlivnění HPV na růzých výrobcích a matriálech.

Zkouška se provádí v určeném prostoru(27 m3), kde je výrobek vystaven dekontaminačnímu systémů Bioquell´s HPV. Je spuštěn plynový časový cyklus: místnost je pak uvedena do okolní teploty 20 až 25°C před začátkem každého cyklu. Zkouška se skládá ze 40 cyklů a panely jsou vystaveny dávce 14 g/m3 HPV. Všechny výrobní řady Ecophon Hygiene obstály v HPV zkoušce.

Předpokládaná doba životnosti

Předpokládaná doba životnosti podhledových systémů je přibližně 20 let . Vlastnosti systémů (akustické, požární bezpečnost) a jejich funkčnost po dvaceti letech užívání tedy mohou být odlišné od původních díky opotřebení.

 

 Čistící metody

Čištění na sucho

Čištění od prachu by mělo být prováděno pomocí suché a měkké utěrky, měkkého kartáče apod. Vysávání by mělo být podobné jako u textilií, záclon apod., tj. se sníženým sáním.

 

Čištění mokrou cestou

Čištění mokrou cestou by mělo být prováděno pomocí měkké houby nebo utěrky navlhčené v roztoku čistícího prostředku stejného typu a koncentrace, jaká je doporučena pro použití u barvených povrchů. Povrch stropu vždy myjte i oplachujte kruhovým pohybem s mírným tlakem.

 

Omývání pod tlakovou vodou (nízký tlak) 
Mokré čištění pod tlakovou vodou se skládá ze tří kroků. Nejprve aplikujte na povrch čisticí pěnu nebo gel, aby se rozpustily nečistoty. Poté povrch opláchněte vodou a vytřete do sucha čistým, dobře vyždímaným hadrem (nejlépe s mikrovláknem), nebo houbou. Nenechávajte samovolně vyschnout. Některé čisticí prostředky jsou více žíravé, dbejte prosím na to, abyste vybrali správnou třídu klasifikace čisticího prostředku.

 

Omývání tlakovou vodou

Při tlakovém omývání je důležitá teplota vody a tlak. Doporučený pracovní tlak je 2 - 4 MPa (20 - 40 barů). Za předpokladu, že úhel ostřikování je nejméně 30° a vzdálenost mezi trubicí a povrchem stropu je minimálně 300 mm, lze použít pracovní tlak až do 8 MPa. Nejefektivnějšího výsledku je dosaženo při ostřikování pod úhlem 45°.

  

Dezinfekce

Při použití této metody dochází ke zničení mikroorganismů pomocí různých chemikálií, např. ethanolem, isopropanolem a chlornanem sodným. Nejčastěji se aplikuje ve spreji nebo navlhčenou útěrkou.

 

Čištění párou

K odstranění skrvn a ke zničení mikroorganismů doporučujeme čištění párou bez dezinfekčních prostředků. Kroužívými pohyby dosáhneme nejlepšího výsledku.


 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426