Home / O nás / Kvalita vnitřního vzduchu

Kvalita vnitřního vzduchu

Indoor air quality symbol

Vnitřní prostředí má značný dopad na zdraví osob, protože trávíme až 90 % času v interiéru. Níže uvádíme, jak se Ecophon snaží snížit emise ve vnitřním ovzduší.

 
 
Kvalita vnitřního vzduchu značně ovlivňuje naše chování a náladu. Běžně vdechujeme kombinaci "normálního vzduchu" a znečišťujících látek, které jsou produkovány různými způsoby - kouřením, osvěžovačemi vzduchu, čistícími prostředky a parfémy. Mezi znečišťovatele prostředí patří také stavební materiály a nábytek. 

Pro dosažení dobré kvality vnitřního vzduchu je důležité:

  • zvolit nízkoemisní materiály pro snížení nežádoucích emisí
  • použít materiály téměř bez chemikálií
  • časté větrání nebo přízpůsobit ventilaci
  • volit materiály a povrchy, které na sebe nevážou prachové částice 

Ecophon neustále vyvíjí výrobky, které přispívají ke snížení emisí. Součástí vývoje je i testování výrobků dle různých interiérových standardů. Nekteré jsou zaměřené na chemické emise (VOC) a formaldehyd, jiné se týkají biologického růstu a úniku části.

Nařízení na organiceké těkavé látky (VOC) a formaldehyd

Nejvíce vypovídající standardy pro organické těkavé látky a formaldehyd ve stavebních materiálech jou ISO 16000 a EN 717-1 v Evropě.

ISO 16000-9:2006 specifikuje obecné laboratorní testovací metody pro stanovení rychlosti emisí VOC z nových výrobků včetně nábytku za určitých klimatických podmínek. Získaná emisní data se používají k výpočtu koncentrace v místnosti. ISO 16000-9:2006 se také aplikuje na dřevovláknité panely a další stavební výrobky, aby se určily emise formaldehydu. Tato norma se používá ve Francii dle zákona na označní výrobků.

EN 717-1 se využívá při testu emisí formaldehydu pro třídu E1 (cíleno na stanovení koncentrace u produktů v ustáleném stavu, kde se z pojiva nepřetržitě uvolńuje formaldehyd v důsledku hydrolýzy s vlhkostí vzduchu. Výrobky s označením CE musí být testovány touto metodou.

Nařízení na koncentraci částic

Podle ISO 14644-1 se klasifikuje čistosta ovzduší z hlediska koncentrace polétavého prachu v čistých místnostech a zónách. Pro klasifikační účely používáme pouze populace částic o velikosti od 0,1 μm do 5 μm.

Zjištění počtu poletavých části pomocí rozptylu světla (LSAPC) je základem pro stanovení koncentrace polétavého prachu na určených vzorkovacích místech.

ISO 14644 nehovoří o klasifikaci částic, které se pohybují mimo stanovené limity velikosti od 0,1 μm do 5 μm. Koncentrace ultrajemných částic (částice menší než 0,1 μm) bude stanovena ve zvláštním standardu pro specifikaci čistoty místnosti,kde se vyskytují nanočástice.

ISO klasifikace vztažena k velikosti částic je uvedena v tabulce níže (částice v každém krychlovém metru je rovna nebo větší než specifikovaná velikost).

ISO třída 

Velikost částic
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO třída 1 10 2        
ISO třída 2 100  24  10 4    
ISO třída 3 1000  237  102  35  8  
ISO třída 4 10000  2370  1020 352  83   
ISO třída 5 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO třída 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO třída 7       352000 83200  2930 
ISO tída 8       3520000 832000  29300 
ISO třída 9       35200000 8320000  293000 

 

NFS 90-351 je francouzské nařízení na čistotu místností vyvinuto speciálně pro nemocnice. Jsou zde definovány 4 různé zóny, přičemž zóna 4 znamená splnění nejvyšších požadavků (operační sály atd.) Výrobky mohou být testovány na emise částic (v souladu s ISO 14644-1) a bakteriologickým testem. 

Bakteriologický test se provádí umístěním mikroorganismu na povrch výrobku. Nasátím čistého vzduchu skrz výrobek a následným shromážděním a spočítáním mikroorganismu, které se vyskytly v nasátem vzduchu. Kritéria pro zónu 4 říkají, že v nasátém vzduchu se nesmí vyskytnout více než  10 CFU (Colony Forming Units - jednotky tvořící kolonii) procházející přes panel (třída B10). B5 a B1 jsou nejnižší třídy používané v elektronickém průmyslu. 

Výrobky Ecophon Hygiene doporučované do zdravotnictví (Ecophon Hygiene™ Clinic, Meditec, Performance, Protec, Labotec, LabotecAir a Advance) byly testovány a splňují zónu 4.

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Proč je vnitřní ovzduší tak důležité?

V interiéru trávíme až 90% našeho času. Kvalita vnitřního ovzduší má proto významný vliv na naše zdraví.

Více

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426