Diagrammi: Absorptioluokat

Absorptioluokat on nimetty kirjaimilla A–E, joista absorptioluokan A tuotteella on paras vaimennus.

Absorptioluokat

1. Absorptioluokka A 
2. Absorptioluokka B
3. Absorptioluokka C
4. Absorptioluokka D

 

5. Absorptioluokka E
6. Luokittelematon
7. Taajuus Hz
8. αp Todellinen äänenvaimennuskerroin

Tämän julkaisun absorptiokäyrät ovat käytännön absorptiokertoimia, αp ja ne on mitattu kansainvälisen standardin EN ISO 11654 mukaan.

Sama standardi määrittää yksittäiset absortiokertoimet, αw, ja tuotteille annetut absorptioluokat, jotka ilmoitamme tuotetiedoissamme.

Absorptioluokat on nimetty kirjaimilla A-E. Absorptioluokan A tuotteella on paras vaimennus. Absorptioluokkaa ilmoitettaessa on aina esitettävä rakenteen kokonaiskorkeus (o.d.s.).

ASTM standardi C 423 määrittää kaksi yksittäistä arvoa, NRC-arvon (Noise Reduction Coefficient) ja SAA-arvon (Sound Absorption Average).

Molemmat lasketaan taajuuskaistojen keskiarvoina (NRC 250-2000 Hz ja SAA 200-2500 Hz).

 
Asennuksen kokonaiskorkeus (o.d.s.)

1. Tilan pintamateriaali
2. Asennuksen kokonaiskorkeus (o.d.s.)
3. Äänenvaimennin


Absorptioluokkaa ilmoitettaessa on aina esitettävä rakenteen kokonaiskorkeus (o.d.s.).

Muussa tapauksessa absorptioluokka ei ole vertailukelpoinen.  


HUOMAA: Tuotteiden äänenvaimennus- ja palo-ominaisuudet muuttuvat, jos niitä maalataan jälkikäteen.